Αποτελέσματα

Αποτελέσματα

Εξερευνήστε τα αποτελέσματα του έργου.

IO1: ΚΑΤΑΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΚΗΝΗ: ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Ένας οδηγός για τους εκπαιδευτές που δοκιμάζουν το Πρόγραμμα Σπουδών (σχέδια μαθήματος), λεπτομερείς περιγραφές των ασκήσεων (στόχοι, αποτελέσματα, διαδικασία, απαιτούμενοι πόροι, πιθανές παραλλαγές και προσαρμογές) και βιντεοσκοπημένα σεμινάρια - οδηγοί και καταγραφή των ασκήσεων. Οι εταίροι θα υιοθετήσουν μια μικτή προσέγγιση μάθησης - ένα μέρος της θα εφαρμοστεί δια ζώσης και ένα μέρος διαδικτυακά (αντιμετωπίζοντας επίσης το θέμα της δημόσιας απόδοσης διαδικτυακά, σε κλήσεις τηλεδιάσκεψης). Το πρόγραμμα σχεδιάζεται να αναπτυχθεί και να δοκιμαστεί πιλοτικά με ενήλικες που φοβούνται τη δημόσια ομιλία και αυτό τους φέρνει σε μια κατάσταση όπου δεν κάνουν τη δουλειά τους με αρκετά καλό και επαγγελματικό τρόπο - 75 συμμετέχοντες (ενήλικες που έχουν τουλάχιστον επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας Β1) θα συμπεριληφθούν συνολικά στην πιλοτική εφαρμογή.

Διαβάστε περισσότερα
IO2: ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ

Για να παραδώσουμε το πιλοτικό πρόγραμμα με τον επαγγελματικό και κατάλληλο τρόπο, ώστε να έχουμε τους πιο επιτυχημένους και ευτυχισμένους ενήλικες που παλεύουν καθημερινά με όλα αυτά τα θέματα και τους φόβους, θα αναπτυχθεί το εγχειρίδιο του καθηγητή ως μέρος του IO2. Αυτός ο Οδηγός θα παραδοθεί κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας Γ1, όπου 2 εκπαιδευτές ενηλίκων/επαγγελματίες από κάθε χώρα εταίρο θα εκπαιδευτούν για να παραδώσουν το πιλοτικό πρόγραμμα του IO1 στους συμμετέχοντες. - Ελάτε online: Η πλατφόρμα θα αναπτυχθεί ως χώρος όπου οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν το πιλοτικό πρόγραμμα, όλα τα ενδιαφερόμενα ιδρύματα, οι συνεργαζόμενοι εταίροι, οι ενδιαφερόμενοι φορείς και άλλοι τελικοί χρήστες θα μπορούν να χρησιμοποιούν τους πόρους που αναπτύχθηκαν για τη διαδικτυακή μάθηση και όλα τα άλλα υλικά που αναπτύχθηκαν. Όλα τα υλικά και οι πόροι που θα αναπτυχθούν θα είναι ελεύθερα για περαιτέρω επαναχρησιμοποίηση, ακόμη και μετά το τέλος του προγράμματος, και θα μεταφραστούν σε κάθε γλώσσα εταίρου.

Λήψη
IO3: ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑΣ

Η πλατφόρμα θα αναπτυχθεί ως ένα μέρος όπου οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν το πιλοτικό πρόγραμμα, όλα τα ενδιαφερόμενα ιδρύματα, οι συνεργαζόμενοι εταίροι, οι ενδιαφερόμενοι φορείς και άλλοι τελικοί χρήστες θα μπορούν να χρησιμοποιούν τους πόρους που αναπτύχθηκαν για τη διαδικτυακή μάθηση και όλα τα άλλα υλικά που αναπτύχθηκαν. Όλα τα υλικά και οι πόροι που θα αναπτυχθούν θα είναι ελεύθερα για περαιτέρω επαναχρησιμοποίηση, ακόμη και μετά το πέρας του προγράμματος, και θα μεταφραστούν σε κάθε γλώσσα των εταίρων.

Διαβάστε περισσότερα