Εταίροι

Εταίροι

Είμαστε μια ομάδα 5 οργανισμών, που βρίσκονται στην Κροατία, την Πορτογαλία, την Πολωνία, την Ελλάδα και την Ισπανία.

IED logo
Ustanova za obrazovanje odraslih Dante
Κροατία

Το Ίδρυμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων Dante είναι ένα ανταγωνιστικό, σύγχρονο και αποτελεσματικό ίδρυμα που υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στη Ριέκα της Κροατίας εδώ και 29 χρόνια. Το Dante προσελκύει πολλές γενιές ενηλίκων εκπαιδευομένων προσφέροντας ποιοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα και μαθήματα (με έμφαση στην εκμάθηση ξένων γλωσσών, τη διαπολιτισμική επικοινωνία, τις βασικές δεξιότητες, τις μεθόδους και προσεγγίσεις διδασκαλίας, τις μεταβιβάσιμες δεξιότητες, την επιχειρηματικότητα, τη διαχείριση συγκρούσεων) που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης ενηλίκων σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μάθετε περισσότερα

IED logo
STORYTELLME, UNIPESSOAL LDA
Πορτογαλία

Η Storytellme έχει συγκεντρώσει μια ομάδα με διαφοροποιημένη εξειδίκευση, συγκεκριμένα στους τομείς του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και σκέψης, της παιδαγωγικής συμβουλευτικής, της ανάπτυξης πολυμέσων και ψηφιακού περιεχομένου και των τεχνικών πόρων για την υποστήριξη διαφορετικών ψηφιακών πλατφορμών και μεθοδολογιών. Η Storytellme διαθέτει, επομένως, τις βασικές ικανότητες και την εμπειρία για να συμμετάσχει, θετικά και ουσιαστικά, σε ένα ευρύ φάσμα έργων κατά μήκος αυτών των θεμάτων.

Μάθετε περισσότερα
IED logo
Fundacja Pro Scientia Publica
Πολωνία

Το Ίδρυμα Pro Scientia Publica (Πολωνία) δραστηριοποιείται από το 2010 στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, προωθώντας διάφορες πρωτοβουλίες με επίκεντρο τους ενήλικες και τους ηλικιωμένους και την κοινωνική τους ένταξη. Το Ίδρυμα έχει εμπειρία στη διδασκαλία ενηλίκων και ηλικιωμένων και παρέχουμε εργαστήρια και σεμινάρια σχετικά με: τεχνικές και μεθόδους διδασκαλίας, edutainment, ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων, ένταξη των ηλικιωμένων στις ΤΠΕ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ασφάλεια στο διαδίκτυο, κριτική σκέψη Το Ίδρυμα ασχολείται ιδιαίτερα με την προώθηση νέων ταλέντων στον τομέα της επιστήμης. Κάθε χρόνο οι συνεργάτες του Ιδρύματος προετοιμάζουν εργαστήρια και σεμινάρια για τη βελτίωση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων. Το ίδρυμα συμμετέχει πρακτικά στη δοκιμή συστημάτων ΤΠΕ για την υποστήριξη της εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως για παράδειγμα η διαδικασία έκδοσης και δημοσίευσης 3 επιστημονικών περιοδικών σε ανοικτή πρόσβαση (open access journals) και το Moodle.

Μάθετε περισσότερα

IED logo
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - IED
Ελλάδα

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (iED), είναι ένας ερευνητικός οργανισμός που δεσμεύεται για την προώθηση της καινοτομίας και την ενίσχυση του πνεύματος της επιχειρηματικότητας. Όραμα του iED είναι η διευκόλυνση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα καλλιεργεί την επιχειρηματικότητα και στη συνέχεια την κοινωνική και οικονομική συνοχή και ανάπτυξη. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, επενδύουμε στην καινοτομία και στοχεύουμε να προσφέρουμε εξατομικευμένες, ρεαλιστικές λύσεις σε επιχειρήσεις και ιδιώτες, προκειμένου να ενισχύσουμε την επιχειρηματική κουλτούρα και να δώσουμε βιώσιμες λύσεις σε προβλήματα και προκλήσεις που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα. Στα περισσότερα από δέκα χρόνια λειτουργίας μας, έχουμε συμμετάσχει μεταξύ άλλων στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση περισσότερων από 100 εθνικών και ευρωπαϊκών έργων τόσο ως συντονιστής όσο και ως εταίρος τα τελευταία χρόνια.

Μάθετε περισσότερα

IED logo
DOMSPAIN SLU
Ισπανία

Η DomSpain Consulting (DomSpain) είναι μια εταιρεία κατάρτισης και παροχής συμβουλών που δραστηριοποιείται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Προσφέρει ποικίλες υπηρεσίες στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της Ισπανίας και συμμετέχει ενεργά σε διεθνή προγράμματα μέσω ενός καλά εδραιωμένου δικτύου συνεργατών στο εξωτερικό. Το τμήμα κατάρτισης της DomSpain αναπτύσσει εκπαιδευτικά προγράμματα σε τέσσερις κύριες κατευθύνσεις: μαθήματα και εργαστήρια για ενήλικες εκπαιδευόμενους, συμπεριλαμβανομένων ξένων γλωσσών, ΤΠΕ, μαγειρικής, χορού και μαθημάτων προσωπικής ανάπτυξης, ΕΕΚ: ΤΠΕ, ξένες γλώσσες, απασχολησιμότητα, μάθηση με βάση την εργασία, εκπαιδεύσεις για εκπαιδευτικούς που εστιάζουν στη βελτίωση των ικανοτήτων ξένων γλωσσών, στη χρήση ψηφιακών εργαλείων και νέων μεθόδων διδασκαλίας, μικτή μάθηση, δραστηριότητες εκτός προγράμματος σπουδών για μαθητές και γονείς, συμπεριλαμβανομένων ξένων γλωσσών, ρομποτικής, κωδικοποίησης και ασφάλειας στο διαδίκτυοΗ εταιρεία παρέχει μαθήματα τόσο δια ζώσης όσο και μέσω Skype.

Μάθετε περισσότερα