Partnerzy

Partnerzy

Jesteśmy zespołem 5 organizacji, zlokalizowanych w Chorwacji, Portugalii, Polsce, Grecji i Hiszpanii.

IED logo
Ustanova za obrazovanje odraslih Dante
Chorwacja

Instytucja Edukacji Dorosłych Dante jest konkurencyjną, nowoczesną i skuteczną instytucją, która od 29 lat realizuje programy edukacji dorosłych w Rijece, w Chorwacji. Dante przyciąga wiele pokoleń dorosłych słuchaczy, oferując wysokiej jakości programy edukacyjne i kursy (koncentrujące się na nauce języków obcych, komunikacji międzykulturowej, podstawowych umiejętnościach, metodach i podejściach do nauczania, umiejętnościach transferowych, przedsiębiorczości, zarządzaniu konfliktem), które odpowiadają potrzebom nowoczesnego społeczeństwa i przyczyniają się do rozwoju edukacji dorosłych na poziomie lokalnym, regionalnym i europejskim.

Dowiedz się więcej

IED logo
STORYTELLME, UNIPESSOAL LDA
Portugalia

Storytellme zgromadziło zespół o zróżnicowanych specjalizacjach, głównie w zakresie projektowania i myślenia instruktażowego, doradztwa pedagogicznego, tworzenia multimediów i treści cyfrowych oraz zasobów technicznych wspierających różne platformy cyfrowe i metodologie. Storytellme posiada zatem kluczowe kompetencje i doświadczenie, aby w sposób pozytywny i znaczący uczestniczyć w szerokim wachlarzu projektów o tej tematyce.

Dowiedz się więcej
IED logo
Fundacja Pro Scientia Publica
Polska

Fundacja Pro Scientia Publica (Polska) działa od 2010 roku w obszarze edukacji dorosłych, promując kilka inicjatyw ze szczególnym uwzględnieniem osób dorosłych i seniorów oraz ich włączenia społecznego. Fundacja ma doświadczenie w nauczaniu osób dorosłych i starszych, prowadzimy warsztaty i seminaria dotyczące: technik i metod nauczania, edutainment, rozwoju kompetencji kluczowych, ICT i mediów społecznościowych włączania osób starszych, Bezpieczeństwa w Internecie, Krytycznego myślenia Fundacja jest szczególnie zaangażowana w promowanie młodych talentów w dziedzinie nauki. Co roku współpracownicy fundacji przygotowują dla nich warsztaty i seminaria, które mają na celu podniesienie ich kwalifikacji zawodowych. Instytucja jest praktycznie zaangażowana w testowanie systemów ICT dla wsparcia edukacji dorosłych, na przykład proces redagowania i publikowania 3 czasopism naukowych w otwartym dostępie (open access journals) oraz Moodle.

Dowiedz się więcej

IED logo
Institute of Entrepreneurship Development - iED
Grecja

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (iED) jest organizacją badawczą zaangażowaną w promowanie innowacji i wzmacnianie ducha przedsiębiorczości. Wizją iED jest ułatwienie wszystkich niezbędnych warunków wstępnych wymaganych do stworzenia środowiska, które będzie kultywować przedsiębiorczość, a następnie spójność społeczną i gospodarczą oraz rozwój. W tym celu inwestujemy w innowacje i staramy się oferować przedsiębiorstwom i osobom prywatnym dostosowane do ich potrzeb, realistyczne rozwiązania mające na celu wzmocnienie kultury biznesowej i zapewnienie realnych rozwiązań problemów i wyzwań związanych z działalnością gospodarczą. W naszej ponad dziesięcioletniej działalności uczestniczyliśmy m.in. w planowaniu, realizacji i ocenie ponad 100 projektów krajowych i europejskich zarówno jako koordynator, jak i partner w ciągu ostatnich lat.

Dowiedz się więcej

IED logo
DOMSPAIN SLU
Hiszpania

DomSpain Consulting (DomSpain) jest firmą szkoleniową i konsultingową działającą na poziomie krajowym i międzynarodowym. Oferuje różnorodne usługi dla sektora publicznego i prywatnego Hiszpanii oraz aktywnie uczestniczy w programach międzynarodowych poprzez dobrze rozwiniętą sieć partnerów za granicą. Dział Szkoleń DomSpain opracowuje programy edukacyjne w czterech głównych kierunkach:kursy i warsztaty dla dorosłych, w tym języki obce, ICT, gotowanie, taniec i zajęcia z rozwoju osobistego,VET: ICT, języki obce, zdolność do zatrudnienia, uczenie się w miejscu pracy,szkolenia dla pedagogów koncentrujące się na podnoszeniu kompetencji w zakresie języków obcych, wykorzystaniu narzędzi cyfrowych i nowych metod nauczania, blended learning,zajęcia pozaprogramowe dla dzieci szkolnych i rodziców, w tym języki obce, robotyka, kodowanie i bezpieczeństwo w InternecieFirma prowadzi zajęcia zarówno twarzą w twarz, jak i przez Skype.

Dowiedz się więcej