Πολιτική απορρήτου & Όροι χρήσης

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 26 Οκτωβρίου 2021.

Το iED και κάθε Μέλος που παρέχει μαθήματα μέσω της Πλατφόρμας Fight the Fright φροντίζουν για την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των πληροφοριών σας. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει για τις πληροφορίες που συλλέγει η Fight the Fright μέσω της Πλατφόρμας Fight the Fright όταν αλληλεπιδράτε με την Fight the Fright, με τα Μέλη, με άλλους χρήστες και γενικά με την Πλατφόρμα Fight the Fright. Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (iED) ως μοναδικός υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων στο Fight the Fright εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

Οι πληροφορίες σας λαμβάνονται και ελέγχονται από το Fight the Fright σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου όταν εγγράφεστε για λογαριασμό στο Fight the Fright ή χρησιμοποιείτε με άλλο τρόπο την πλατφόρμα Fight the Fright.

Η Fight the Fright είναι αποκλειστικά και ανεξάρτητα υπεύθυνη για τις δικές της πρακτικές απορρήτου. Κανένα μέλος δεν είναι υπεύθυνο για τις πρακτικές απορρήτου της Fight the Fright.

Εάν εγγραφείτε σε ένα μάθημα που προσφέρεται από ένα Μέλος μέσω της Πλατφόρμας Fight the Fright, οι πληροφορίες σχετικά με εσάς και τη δραστηριότητά σας στο μάθημα λαμβάνονται και ελέγχονται επίσης από το εν λόγω Μέλος, όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου.

Κάθε Μέλος είναι αποκλειστικά και ανεξάρτητα υπεύθυνο για τις δικές του πρακτικές απορρήτου. Κανένα Μέλος δεν είναι υπεύθυνο για τις πρακτικές απορρήτου άλλου Μέλους. Επίσης, η Fight the Fright δεν είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές απορρήτου οποιουδήποτε Μέλους.

Εάν δεν αποδέχεστε τους όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, τότε παρακαλούμε μην έχετε πρόσβαση, μην περιηγείστε ή μην εγγραφείτε στην πλατφόρμα Fight the Fright και μην εγγραφείτε σε μαθήματα. Εάν επιλέξετε να μην παρέχετε ορισμένες πληροφορίες που απαιτούνται για την παροχή διαφόρων προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται στην Πλατφόρμα Fight the Fright, τότε ενδέχεται να μην μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη ή να αποκτήσετε αυτά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες.

Οποιαδήποτε έκδοση της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου σε γλώσσα διαφορετική από την αγγλική παρέχεται για λόγους ευκολίας και κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η αγγλική έκδοση θα έχει τον έλεγχο σε περίπτωση οποιασδήποτε σύγκρουσης.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου οργανώνεται ως εξής:

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ Η Fight the Fright ΑΠΟ ΕΣΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ)
 • Cookies και τεχνολογίες παρακολούθησης στην πλατφόρμα Fight the Fright
 • Πώς χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες σας
 • Πώς μοιράζονται οι πληροφορίες σας
 • Πώς να διαχειρίζεστε τις προσωπικές σας πληροφορίες
 • Αποθήκευση και ασφάλεια
 • Ενημερώσεις της πολιτικής απορρήτου
 • Πληροφορίες επικοινωνίας
 • Γλωσσάριο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ Η Fight the Fright ΑΠΟ ΕΣΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ)

Το Fight the Fright συλλέγει άμεσα πληροφορίες όταν:

 • εγγραφείτε για λογαριασμό χρήστη του Fight the Fright και να δημιουργήσετε ένα προφίλ χρήστη του Fight the Fright
 • εγγράφεστε και συμμετέχετε σε διαδικτυακά μαθήματα
 • αγοράζετε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία (για παράδειγμα, πιστοποιητικά επαλήθευσης));
 • στέλνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Fight the Fright (συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων προς την υποστήριξη μαθητών),
 • να συμμετέχετε σε έρευνες χρηστών- και
 • να συμμετέχετε σε δημόσια φόρουμ, διαδικτυακά σεμινάρια και άλλες διαδραστικές εμπειρίες στην πλατφόρμα Fight the Fright..

Η Fight the Fright συλλέγει επίσης έμμεσα πληροφορίες χρήσης σχετικά με την επίσκεψή σας στην Πλατφόρμα Fight the Fright, όπως εξηγείται στην ενότητα παρακάτω με τίτλο Cookies και τεχνολογίες παρακολούθησης..

Η Fight the Fright δεν συλλέγει ούτε αποθηκεύει η ίδια αριθμούς οικονομικών λογαριασμών ή στοιχεία ταυτότητας που έχουν εκδοθεί από κυβερνητική οντότητα, εργοδότη ή άλλη αρχή. Αντίθετα, εάν επιλέξετε να πραγματοποιήσετε μια αγορά στην Πλατφόρμα Fight the Fright, για παράδειγμα ένα Επαληθευμένο Πιστοποιητικό, θα οδηγηθείτε στον τρίτο φορέα επεξεργασίας πληρωμών της Fight the Fright και στον τρίτο φορέα παροχής υπηρεσιών επαλήθευσης ταυτότητας της Fight the Fright.

Η Fight the Fright απαιτεί τις προσωπικές σας πληροφορίεςμόνο σε περιορισμένες περιπτώσεις όταν:

 • εγγραφείτε για λογαριασμό χρήστη της Fight the Fright (όνομα, όνομα χρήστη, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου);
 • αγοράζετε ένα επαληθευμένο πιστοποιητικό (έτσι ώστε ο τρίτος προμηθευτής της Fight the Fright να μπορεί να πιστοποιήσει την ταυτότητά σας) ή άλλο προϊόν ή υπηρεσία (έτσι ώστε ο τρίτος προμηθευτής της Fight the Fright να μπορεί να επεξεργαστεί την πληρωμή)
 • να συμμετέχετε σε διαδικασίες απομακρυσμένης επιτήρησης ή σε άλλες διαδικασίες διευκόλυνσης μαθημάτων (έτσι ώστε ο τρίτος προμηθευτής της Fight the Fright να μπορεί να παρακολουθεί και να αξιολογεί την ακεραιότητα της δραστηριότητάς σας στο μάθημα) ή
 • να αποκτήσετε ένα πιστοποιημένο πιστοποιητικό (το πιστοποιητικό θα φέρει το όνομά σας).

Στο βαθμό που η Fight the Fright συσχετίζει τις πληροφορίες που συλλέγει η Fight the Fright άμεσα ή έμμεσα με ένα άτομο (για παράδειγμα, εσάς), η συσχέτιση βασίζεται στις προσωπικές πληροφορίες στο προφίλ του λογαριασμού σας.

Μπορείτε να επιλέξετε οικειοθελώς να μοιραστείτε πρόσθετες προσωπικές πληροφορίες στην πλατφόρμα Fight the Fright, για παράδειγμα:

 • στο προφίλ του λογαριασμού σας Fight the Fright (και μπορείτε να εμφανίσετε ένα περιορισμένο ή πλήρες προφίλ σε άλλους χρήστες της πλατφόρμας Fight the Fright)
 • κατά την υποβολή αίτησης για οικονομική βοήθεια- ή
 • όταν συμμετέχετε σε ένα μάθημα, φόρουμ, διαδικτυακό σεμινάριο ή άλλη διαδραστική εμπειρία στην Πλατφόρμα Fight the Fright (σημειώνοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι πληροφορίες αυτές κοινοποιούνται σε τρίτους που παρέχουν εργαλεία ή άλλη βοήθεια για την Πλατφόρμα Fight the Fright ή ένα μάθημα).

Η Fight the Fright σας ενθαρρύνει να χρησιμοποιείτε διακριτική ευχέρεια προτού μοιραστείτε οικειοθελώς πρόσθετες προσωπικές πληροφορίες στην Πλατφόρμα Fight the Fright. (Εάν αργότερα επιλέξετε να διαγράψετε τον λογαριασμό σας στο Fight the Fright, η διαγραφή των Προσωπικών σας Πληροφοριών θα υπόκειται στη διαδικασία και τα όρια που περιγράφονται παρακάτω).)

Τα μέλη δεν λαμβάνουν τις προσωπικές σας πληροφορίες εκτός και αν εγγραφείτε σε ένα μάθημα. Εάν εγγραφείτε σε ένα μάθημα, το Μέλος που προσφέρει το μάθημα θα λάβει Προσωπικές Πληροφορίες από το προφίλ του λογαριασμού σας στο Fight the Fright καθώς και τις πληροφορίες που συλλέγει το Fight the Fright σχετικά με τη δραστηριότητα και την απόδοσή σας στο μάθημα στο οποίο εγγραφείτε.


COOKIES ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ FIGHT THE FRIGHT

Όπως πολλές εταιρείες, η Fight the Fright χρησιμοποιείCookies και άλλες κοινές τεχνολογίες παρακολούθησης στην Πλατφόρμα Fight the Fright και στις επικοινωνίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να βοηθήσει την Fight the Fright να κατανοήσει καλύτερα τη χρήση και τις ανάγκες σας στην Πλατφόρμα Fight the Fright, τα τρέχοντα και μελλοντικά προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με το Fight the Fright και πώς το Fight the Fright και τα Μέλη μπορούν να βελτιωθούν. Για παράδειγμα:

 • με βάση τις ρυθμίσεις των cookies σας, η Fight the Fright παρακολουθεί πληροφορίες που υποδεικνύουν, μεταξύ άλλων, ποιες σελίδες της πλατφόρμας Fight the Fright επισκεφτήκατε, τη σειρά με την οποία τις επισκεφτήκατε, πότε τις επισκεφτήκατε και ποιοι υπερσύνδεσμοι και άλλοι έλεγχοι διεπαφής χρήστη χρησιμοποιήθηκαν,
 • Η Fight the Fright μπορεί να καταγράψει τη διεύθυνση IP, το λειτουργικό σύστημα και το λογισμικό του προγράμματος περιήγησης (συμπεριλαμβανομένης της κινητής χρήσης και του τύπου της συσκευής όταν χρησιμοποιείτε τις εγγενείς εφαρμογές της Fight the Fright για κινητά) που χρησιμοποιήσατε κατά την πρόσβαση στην Πλατφόρμα Fight the Fright και η Fight the Fright μπορεί να είναι σε θέση να προσδιορίσει από τη διεύθυνση IP τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου και τη γεωγραφική θέση του σημείου σύνδεσής σας.
 • Η Fight the Fright μπορεί να παρακολουθεί και να συλλέγει πληροφορίες από τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας στέλνει η Fight the Fright, για παράδειγμα αν ανοίξατε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αν κάνατε κλικ σε συνδέσμους από το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η Fight the Fright συνεργάζεται επίσης με τρίτους για να μας βοηθήσει να παρακολουθήσουμε και να κατανοήσουμε τη δραστηριότητά σας στην Πλατφόρμα Fight the Fright, τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Fight the Fright και τον τρόπο με τον οποίο βρίσκετε ή μπορεί να παραπέμπεστε στην Πλατφόρμα Fight the Fright. Τα μεμονωμένα μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν ξεχωριστά τεχνολογίες παρακολούθησης εντός των μαθημάτων τους και των επικοινωνιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να κατανοήσουν τη δραστηριότητά σας εντός ενός μαθήματος και τον τρόπο με τον οποίο βρίσκετε ή μπορεί να παραπέμπεστε σε ένα μάθημα στην Πλατφόρμα Fight the Fright.

Η Fight the Fright και τα Μέλη χρησιμοποιούν Cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • όταν είναι απαραίτητο για τη διαχείριση του συστήματος, την ασφάλεια και την ακεραιότητα, ώστε να διασφαλιστεί ότι η πλατφόρμα Fight the Fright λειτουργεί σωστά για εσάς. Χωρίς αυτές τις τεχνολογίες, η Πλατφόρμα Fight the Fright ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά,
 • για να καταστεί δυνατή η ανάλυση, η απόδοση και η λειτουργικότητα, για να βοηθηθεί η Fight the Fright και τα Μέλη να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την Πλατφόρμα Fight the Fright και να παρακολουθούν την απόδοση της Πλατφόρμας Fight the Fright, καθώς και για να βελτιώσουν την εμπειρία σας αναγνωρίζοντας και θυμόμενοι αν έχετε επισκεφθεί την Πλατφόρμα Fight the Fright στο παρελθόν και αν έχετε τυχόν προσωπικές προτιμήσεις- και
 • για την υποστήριξη του μάρκετινγκ, επιτρέποντας στην Fight the Fright και στα Μέλη να παρέχουν περιεχόμενο σχετικό με τα ενδιαφέροντά σας στην Πλατφόρμα Fight the Fright και σε ιστότοπους τρίτων με βάση τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με τις διαφημίσεις ή το περιεχόμενο της Fight the Fright ή των Μελών. Η Fight the Fright και τα Μέλη χρησιμοποιούν cookies "πρώτου μέρους", δηλαδή cookies που εξυπηρετούνται από την Fight the Fright ή ένα μεμονωμένο Μέλος, καθώς και cookies "τρίτου μέρους", δηλαδή cookies που εξυπηρετούνται από τρίτους και βοηθούν την Fight the Fright και τα Μέλη να παρακολουθούν αυτές τις πληροφορίες.

Έχετε κάποιες επιλογές για τη διαχείριση των Cookies και άλλων τεχνολογιών παρακολούθησης. Αυτές περιλαμβάνουν:

 • Τροποποίηση των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης: Θα πρέπει να μπορείτε να ελέγχετε τον τρόπο και το αν το πρόγραμμα περιήγησής σας δέχεται Cookies, προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις απορρήτου και ασφάλειας. Η λειτουργία "βοήθεια" της γραμμής μενού των περισσότερων προγραμμάτων περιήγησης θα σας ενημερώσει πώς να σταματήσετε να αποδέχεστε νέα Cookies, πώς να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για νέα Cookies και πώς να απενεργοποιείτε τα υπάρχοντα Cookies. Εάν απορρίψετε τα Cookies της Fight the Fright, πολλές λειτουργίες και ευκολίες της Ιστοσελίδας Fight the Fright ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
 •  Εξαίρεση από την παρακολούθηση και τη διαφήμιση ορισμένων τρίτων: Ορισμένα από τα τρίτα μέρη που χρησιμοποιούνται από την Fight the Fright ή ένα Μέλος για τα Cookies και τις Τεχνολογίες Παρακολούθησης προσφέρουν τη δυνατότητα εξαίρεσης από την παρακολούθησή τους ακολουθώντας τις διαδικασίες που περιγράφονται στους ιστότοπούς τους. Ένας κατάλογος ορισμένων από αυτά τα τρίτα μέρη διατηρείται και είναι διαθέσιμος στο Κέντρο Βοήθειας μαθητών του Fight the Fright και περιλαμβάνει, για ορισμένα από αυτά, συνδέσμους προς τις ισχύουσες διαδικασίες εξαίρεσης. Ούτε το Fight the Fright ούτε οποιοδήποτε μέλος είναι υπεύθυνο για την αποτελεσματικότητα των επιλογών εξαίρεσης από τρίτους.

ΠΏΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΑΣ

Το Fight the Fright καιτα Μέληχρησιμοποιούν πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Πληροφοριών,, για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Λειτουργία και βελτίωση της Πλατφόρμας Fight the Fright – Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία και βελτίωση των λειτουργιών που υποστηρίζουν την κοινότητα Fight the Fright και επιτρέπουν της Πλατφόρμας Fight the Fright σε κλίμακα. Αυτό περιλαμβάνει επίσης την εξατομίκευση της Πλατφόρμας Fight the Fright, ώστε η μαθησιακή σας εμπειρία να είναι προσαρμοσμένη στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας.
 • Δημιουργία, διαχείριση, παροχή και διδασκαλία μαθημάτων –Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία και τη βελτίωση της παροχής μαζικών ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων και προγραμμάτων στο Fight the Fright. Αυτό περιλαμβάνει επίσης την εξατομίκευση των μαθημάτων, ώστε η μαθησιακή σας εμπειρία να είναι προσαρμοσμένη στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας, καθώς και την αξιολόγηση των επιδόσεών σας και την απονομή πιστοποιητικών.
 • Προσφορά και βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών – Αυτό περιλαμβάνει τη δυνατότητα να περιηγείστε στην πλατφόρμα Fight the Fright, να εγγράφεστε και να συμμετέχετε σε μαθήματα και προγράμματα στην πλατφόρμα Fight the Fright, να μαθαίνετε αποτελεσματικά στα εν λόγω μαθήματα και προγράμματα και να αγοράζετε ή να αποκτάτε προϊόντα και υπηρεσίες στην πλατφόρμα Fight the Fright, όπως τα πιστοποιητικά επαλήθευσης.
 • Ανάπτυξη και διατήρηση της ασφάλειας και της απόδοσης της πλατφόρμας Fight the Fright – This includes tracking Fight the Fright Platform outages and creating software solutions, detecting violations of the Honor Code and Terms of Service, and monitoring uses, misuses, and potential misuses of the Fight the Fright Platform.
 • Επικοινωνία μαζί σας – Αυτό περιλαμβάνει την απάντηση στις ερωτήσεις σας σχετικά με τα μαθήματα και την πλατφόρμα, την ενημέρωσή σας για τη συντήρηση και τις ενημερώσεις των μαθημάτων και της πλατφόρμας Fight the Fright, το μάρκετινγκ σε εσάς σχετικά με τις προσφορές μαθημάτων, τα προγράμματα, τα νέα και τα σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες της Fight the Fright ή των θυγατρικών της Fight the Fright, και όπως επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, την αποστολή επικοινωνιών σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες επιλεγμένων επιχειρηματικών εταίρων που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
 • Υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των τομέων της γνωστικής επιστήμης και της εκπαίδευσης – Αυτό περιλαμβάνει τη συνεργασία για να καταστεί δυνατή και να διεξαχθεί έρευνα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν πρόσβαση και κατακτούν το υλικό των μαθημάτων στο διαδίκτυο, με στόχο τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των μαθημάτων.
 • Παρακολούθηση της χρήσης της πλατφόρμας Fight the Fright σε σχέση με τους στόχους και την αποστολή – Αυτό περιλαμβάνει την εκτέλεση αναλύσεων για την αξιολόγηση της πρόσβασης και της απόδοσης σε μαθήματα και προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με μαθήματα και την αναφορά συγκεντρωτικών πληροφοριών χρήσης (όχι προσωπικών πληροφοριών) σε επιχειρηματικούς εταίρους και εξωτερικά ακροατήρια.
 • Άσκηση, επιβολή και συμμόρφωση με νομικά δικαιώματα και υποχρεώσεις – Αυτό περιλαμβάνει την ανταπόκριση σε κλητεύσεις, δικαστικές αποφάσεις ή άλλες νομικές διαδικασίες και τη διερεύνηση, πρόληψη ή λήψη μέτρων σχετικά με παράνομες δραστηριότητες, υποψίες απάτης, θέματα ασφάλειας ή τεχνικά ζητήματα ή για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας της Fight the Fright, των Μελών ή άλλων, και όπως άλλως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Fight the Fright ή ένα Μέλος μπορεί επίσης να ζητήσει τη συγκατάθεσή σας για πρόσθετες χρήσεις πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών


ΠΏΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΑΣ

Το Fight the Fright και τα Μέλη χρησιμοποιούν πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Πληροφοριών, με τρίτους για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Με παρόχους υπηρεσιών, εργολάβους και άλλα τρίτα μέρη που βοηθούν στην εκτέλεση των χρήσεων που περιγράφονται ανωτέρω – Η Fight the Fright απαιτεί από τα τρίτα μέρη: (1) abide by this Privacy Policy and applicable law; (2) handle Personal Information in a confidential manner and maintain adequate security; and (3) use Personal Information only as needed to fulfill the relevant purpose(s). In some cases, the Fight the Fright Platform and individual courses are integrated with third-party services or contain links to websites published by third parties, including other content providers as well as service providers. These third parties are responsible for their own privacy practices, so you should pay attention anytime you are redirected to a third-party website and be sure to review its privacy policy.
 • Με άλλους εκπαιδευόμενους στα μαθήματα που παρακολουθείτε και με άλλους επισκέπτες της Πλατφόρμας Fight the Fright, για να δημιουργήσετε ένα διαδραστικό περιβάλλον μάθησης, να υποστηρίξετε τη συμμετοχή στην τάξη και να μοιραστείτε πληροφορίες σχετικά με το μάθημα – Αυτό περιλαμβάνει την ανταλλαγή σχολίων, εργασιών μαθημάτων ή άλλων πληροφοριών ή περιεχομένου που υποβάλλετε σε ένα τμήμα της Πλατφόρμας Fight the Fright που έχει σχεδιαστεί για προβολή από άλλα μέλη της τάξης ή για δημόσια επικοινωνία. Αυτό περιλαμβάνει επίσης την παροχή ευκαιριών για να επικοινωνήσετε με άλλους χρήστες που μπορεί να έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα ή εκπαιδευτικούς στόχους, για παράδειγμα, συνιστώντας συγκεκριμένους συνεργάτες μελέτης ή συνδέοντας πιθανούς μαθητές-μαθητές και μέντορες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το Fight the Fright και κάθε Μέλος που προσφέρει ένα μάθημα στο οποίο έχετε εγγραφεί μπορεί να χρησιμοποιήσει όλες τις πληροφορίες που συλλέγονται για εσάς για να καθορίσει ποιος μπορεί να ενδιαφέρεται να επικοινωνήσει μαζί σας, αλλά θα παρέχει σε άλλους μόνο το όνομα χρήστη σας (για λόγους σαφήνειας, καμία αποκάλυψη του πραγματικού σας ονόματος ή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας).
 • Με εργοδότες, κυβερνητικά προγράμματα, ιδρύματα ή άλλες επιχειρήσεις που χρηματοδοτούν την εγγραφή σας σε ένα μάθημα για κατάρτιση ή άλλους εκπαιδ0ευτικούς σκοπούς – Εάν μια οντότητα πληρώνει ή χρηματοδοτεί με άλλο τρόπο το Επαληθευμένο Πιστοποιητικό ή τη συμμετοχή σας σε ένα μάθημα, η Fight the Fright θα μοιραστεί πληροφορίες με την οντότητα, όπως απαιτείται για να επιβεβαιώσει την εγγραφή, τη συμμετοχή, την πρόοδο και την κατάσταση ολοκλήρωσής σας σε αυτό το μάθημα.
 • Με τις θυγατρικές της Fight the Fright ή ενός Μέλους ή με τους διαδόχους σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς ή αναδιοργάνωσης, για τη χρήση τους σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Η Fight the Fright ή ένα Μέλος μπορεί επίσης να ζητήσει τη συγκατάθεσή σας για πρόσθετες κοινοποιήσεις πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Πληροφοριών, και θα τις κοινοποιεί μόνο όπως σας περιγράφεται. Επιπλέον, η Fight the Fright ή ένα Μέλος μπορεί να μοιράζεται με το κοινό και με τρίτους, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά ερευνητών και επιχειρηματικών εταίρων, πληροφορίες και Προσωπικές Πληροφορίες που έχουν αποπροσδιοριστεί ή συγκεντρωθεί με τρόπο που δεν σας ταυτοποιεί προσωπικά.


ΠΏΣ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΊΖΕΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΈΣ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

Μπορείτε να διαχειρίζεστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα μέσω των λειτουργιών μαθητών στην Πλατφόρμα Fight the Fright και μέσω αιτημάτων προς την ομάδα υποστήριξης μαθητών της Fight the Fright. Εάν το αίτημά σας αφορά πληροφορίες που ελέγχονται από ένα Μέλος, η υποστήριξη μαθητών της Fight the Fright θα ενημερώσει και θα συντονίσει το κατάλληλο Μέλος για την αντιμετώπιση του αιτήματός σας. Η Fight the Fright θα παρέχει υποστήριξη στον βαθμό που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία (για παράδειγμα, για τους εκπαιδευόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση) και ευρύτερα, όταν είναι δυνατόν, ως ευγενική προσφορά κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Η Fight the Fright θα σας ειδοποιήσει σε περίπτωση που η Fight the Fright δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσει ένα αίτημα που δεν απαιτείται από το νόμο. Ομοίως, τα Μέλη θα είναι υποχρεωμένα να συμμορφώνονται με τα αιτήματα μόνο στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο, αλλά μπορούν να επιλέξουν να συμμορφωθούν με άλλα αιτήματα κατά τη διακριτική τους ευχέρεια.

Πρόσβαση και διόρθωση των προσωπικών σας πληροφοριών

Πολλές από τις προσωπικές σας πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο λογαριασμό σας Fight the Fright. Το όνομά σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και άλλες αναγνωρίσιμες πληροφορίες προφίλ μπορούν να τροποποιηθούν μέσω των ρυθμίσεων προφίλ στον λογαριασμό σας Fight the Fright, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω. Στο ταμπλό του λογαριασμού σας παρατίθενται όλα τα τρέχοντα και αρχειοθετημένα μαθήματα στα οποία έχετε εγγραφεί και περιλαμβάνει συνδέσμους προς τυχόν Πιστοποιημένα Πιστοποιητικά που μπορεί να έχετε αποκτήσει. Το ταμπλό περιέχει επίσης αντίγραφα των απαντήσεών σας και της λοιπής συμμετοχής και επίδοσής σας στα μαθήματα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υποστήριξη μαθητών Fight the Fright για να αποκτήσετε πρόσβαση και να ενημερώσετε αυτές ή άλλες πληροφορίες. Εάν το αίτημά σας αφορά πληροφορίες που ελέγχονται από κάποιο μέλος, η υποστήριξη μαθητών της Fight the Fright θα ενημερώσει το αρμόδιο μέλος για το αίτημά σας.

Εξαιρέσεις:

 • Τα ονόματα χρηστών δεν μπορούν ποτέ να αλλάξουν. Αυτός είναι ένας περιορισμός του συστήματος Fight the Fright. Επειδή τα ονόματα χρήστη σας ταυτοποιούν στα μαθήματα και αλλού στην πλατφόρμα , το Fight the Fright σας ενθαρρύνει να χρησιμοποιείτε διακριτικότητα στην επιλογή του ονόματος χρήστη σας.
 • Το Fight the Fright δεν παρακολουθεί ή δεν ευρετηριάζει κάθε φορά ή κάθε μέρος της Πλατφόρμας Fight the Fright, όταν ή όπου ένας μαθητής μπορεί να δώσει εθελοντικά προσωπικές πληροφορίες, οπότε ούτε το Fight the Fright ούτε τα Μέλη θα είναι σε θέση να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε ή να διαχειριστείτε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Η Fight the Fright σας ενθαρρύνει να χρησιμοποιείτε τη διακριτική σας ευχέρεια προτού δώσετε εθελοντικά Προσωπικές Πληροφορίες στην Πλατφόρμα Fight the Fright.

Περιορισμός ή αντίρρηση στην επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών

Εάν θέλετε να διαχειριστείτε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλες επικοινωνίες προς εσάς, μπορείτε να ενημερώσετε τις προτιμήσεις σας στο ταμπλό του λογαριασμού σας Fight the Fright, να ακολουθήσετε τα βήματα που περιγράφονται στους συνδέσμους στο κάτω μέρος των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη μαθητών της Fight the Fright. Μπορείτε να αντιταχθείτε ή να ζητήσετε από το Fight the Fright ή ένα Μέλος να σταματήσει τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών για άλλους σκοπούς, επικοινωνώντας με την ομάδα υποστήριξης μαθητών της Fight the Fright. Εάν το αίτημά σας αφορά πληροφορίες που ελέγχονται από Μέλος, η υποστήριξη μαθητών της Fight the Fright θα ενημερώσει το αρμόδιο Μέλος για το αίτημά σας. Σημειώστε ότι εάν επιλέξετε να περιορίσετε τη δυνατότητα της Fight the Fright ή ενός Μέλους να επεξεργάζεται Προσωπικές Πληροφορίες και η επεξεργασία απαιτείται για να σας παρέχει διάφορες υπηρεσίες και προϊόντα που προσφέρονται στην Πλατφόρμα Fight the Fright, ενδέχεται να μην μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη της Fight the Fright ή να εγγραφείτε σε κάποιο μάθημα και η Fight the Fright ή ένα Μέλος ενδέχεται να μην είναι σε θέση να σας παρέχει αυτές τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα.

Διαγραφή λογαριασμού και προσωπικών πληροφοριών

Για να ζητήσετε τη διαγραφή του λογαριασμού σας Fight the Fright και των προσωπικών σας πληροφοριών, πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί με την ένδειξη "Διαγραφή του λογαριασμού μου" στις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας Fight the Fright. Επειδή η διαγραφή στο σύστημα Fight the Fright είναι μια μόνιμη ενέργεια και δεν μπορεί να ανατραπεί, η Fight the Fright μπορεί να σας ζητήσει να ολοκληρώσετε μια διαδικασία που αποσκοπεί στην επιβεβαίωση της εξουσίας σας να διαχειρίζεστε τον λογαριασμό Fight the Fright που επηρεάζεται από το αίτημά σας.

Όσον αφορά το λογαριασμό σας, το Fight the Fright θα παραμείνει μόνιμα::

 • θα απενεργοποιήσει τον λογαριασμό σας Fight the Fright
 • θα αφαιρέσει το ενεργό προφίλ
 • θα αποσύρει το όνομα χρήστη σας, και
 • θα σας αφαιρέσει από τις λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Fight the Fright.

Όσον αφορά τις προσωπικές σας πληροφορίες, το Fight the Fright θα διαγράψει οριστικά τις προσωπικές πληροφορίες του προφίλ του λογαριασμού σας Fight the Fright από την πλατφόρμα Fight the Fright.

Όπως προαναφέρθηκε, στο βαθμό που το Fight the Fright συσχετίζει τις πληροφορίες που συλλέγει ητο Fight the Fright άμεσα ή έμμεσα με ένα άτομο (για παράδειγμα, εσάς), η συσχέτιση βασίζεται στις Προσωπικές πληροφορίες στο προφίλ του λογαριασμού σας Fight the Fright. Διαγράφοντας τις Προσωπικές πληροφορίες στο προφίλ του λογαριασμού σας Fight the Fright, οι υπόλοιπες πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητά σας στην πλατφόρμα Fight the Fright δεν θα συσχετίζονται πλέον με εσάς, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω.

Αυτές οι αλλαγές θα εφαρμοστούν στις αποθήκες δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία της Πλατφόρμας Fight the Fright, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης μαθημάτων από τα Μέλη. Εάν έχετε εγγραφεί σε μαθήματα στην Πλατφόρμα Fight the Fright, η ομάδα υποστήριξης μαθητών του Fight the Fright θα μοιραστεί το αίτημά σας με τα Μέλη που προσέφεραν αυτά τα μαθήματα.

Εξαιρέσεις:

 • Η διαγραφή δεν θα ισχύει για ιστορικά αρχεία καταγραφής δραστηριοτήτων ή αρχεία, εκτός εάν και μέχρις ότου αυτά τα αρχεία καταγραφής και τα δεδομένα "γεράσουν" φυσικά από το σύστημα Fight the Fright.
 • Το Fight the Fright δεν παρακολουθεί ή δεν ευρετηριάζει κάθε φορά ή κάθε μέρος στην πλατφόρμα Fight the Fright, όταν ή όπου ένας εκπαιδευόμενος μπορεί να δώσει εθελοντικά Προσωπικές Πληροφορίες, οπότε ούτε η Fight the Fright ούτε τα Μέλη θα είναι σε θέση να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε ή να διαχειριστείτε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Η Fight the Fright σας ενθαρρύνει να χρησιμοποιείτε τη διακριτική σας ευχέρεια προτού μοιραστείτε εθελοντικά τις Προσωπικές σας Πληροφορίες στην Πλατφόρμα Fight the Fright.
 • Το Fight the Fright θα αρχειοθετεί τα δεδομένα μαθημάτων (με τρόπο και στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία) για να εξυπηρετήσει την αποστολή της να καταστήσει δυνατή την επιστημονική έρευνα στη γνωστική επιστήμη και την εκπαίδευση.Αυτά τα αρχεία θα χρησιμοποιούνται για την παραγωγή κρυπτογραφημένων πακέτων ερευνητικών δεδομένων για τα Μέλη, και κάθε τέτοιο Μέλος μπορεί επίσης να διατηρεί και να χρησιμοποιεί δεδομένα μαθημάτων για επιστημονική έρευνα.
 • Η Fight the Fright και κάθε σχετικό Μέλος δεν μπορούν πάντα να διαγράφουν αρχεία προηγούμενων αλληλεπιδράσεων και συναλλαγών. Για παράδειγμα, τα αρχεία που αφορούν προηγούμενες αγορές στην πλατφόρμα Fight the Fright πρέπει να διατηρούνται για λόγους χρηματοοικονομικής αναφοράς, ελέγχου και συμμόρφωσης.
 • Η Fight the Fright και κάθε Μέλος θα διατηρεί και θα χρησιμοποιεί τις Προσωπικές Πληροφορίες όπως είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με τις νομικές της υποχρεώσεις, την επίλυση διαφορών, την επιβολή των συμφωνιών της και όπως άλλως επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Διατήρηση δεδομένων

Η Fight the Fright θα διατηρήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα ο λογαριασμός σας είναι ενεργός ή όσο απαιτείται για να σας παρέχει υπηρεσίες, να διατηρεί αρχείο των συναλλαγών σας για σκοπούς χρηματοοικονομικής αναφοράς, ελέγχου και συμμόρφωσης, να συμμορφώνεται με τις νομικές υποχρεώσεις της Fight the Fright, να επιλύει διαφορές, να επιβάλλει τις συμφωνίες της και όπως άλλως επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν εγγραφείτε σε πρόγραμμα μαθημάτων ενός Μέλους, το εν λόγω Μέλος θα διατηρήσει επίσης τα Προσωπικά σας Δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών σας, για τη διατήρηση αρχείου των συναλλαγών σας για σκοπούς χρηματοοικονομικής αναφοράς, ελέγχου και συμμόρφωσης, καθώς και για τη συμμόρφωση με τις νομικές του υποχρεώσεις, την επίλυση διαφορών, την επιβολή των συμφωνιών του και όπως άλλως επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο. Όταν ζητήσετε από την Fight the Fright να απενεργοποιήσει το λογαριασμό σας και να διαγράψει τις πληροφορίες σας, η Fight the Fright θα ακολουθήσει τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της αρχειοθέτησης των δεδομένων των μαθημάτων σας (με τρόπο και στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία) για να εξυπηρετήσει την αποστολή της να καταστήσει δυνατή την επιστημονική έρευνα στη γνωστική επιστήμη και την εκπαίδευση. Αυτά τα αρχεία θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή κρυπτογραφημένων πακέτων ερευνητικών δεδομένων για τα Μέλη, και κάθε τέτοιο Μέλος μπορεί επίσης να διατηρήσει και να χρησιμοποιήσει δεδομένα μαθημάτων για επιστημονική έρευνα.


ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το Fight the Fright αποθηκεύει πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών πληροφοριών, σε δικούς του διακομιστές και σε διακομιστές εταιρειών που το Fight the Fright προσλαμβάνει για την παροχή υπηρεσιών. Κάθε Μέλος  αποθηκεύει επίσης πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Πληροφοριών, σε δικούς του διακομιστές ή/και σε διακομιστές εταιρειών που το Μέλος προσλαμβάνει για την παροχή υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες ενδέχεται να αποθηκεύονται στη Γερμανία και σε άλλες χώρες όπου δραστηριοποιείται η Fight the Fright ή ένα Μέλος, καθώς και σε χώρες όπου δραστηριοποιούνται η Fight the Fright και οι αντίστοιχοι πάροχοι υπηρεσιών κάθε Μέλους. Εάν βρίσκεστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ελβετία ή σε άλλες περιοχές με νόμους που διέπουν τη συλλογή και χρήση δεδομένων, αναγνωρίζετε ότι το Fight the Fright και κάθε Μέλος ενδέχεται να διαβιβάζουν, να επεξεργάζονται και να αποθηκεύουν τις προσωπικές σας πληροφορίες στη Γερμανία και σε άλλες χώρες, των οποίων οι νόμοι περί απορρήτου ενδέχεται να θεωρούνται λιγότερο αυστηροί από εκείνους της περιοχής σας.

Η Fight the Fright ελέγχει το δικό της αντίγραφο των πληροφοριών που συλλέγονται μέσω της Πλατφόρμας Fight the Fright και διαθέτει πρόγραμμα ασφάλειας πληροφοριών σχεδιασμένο για την προστασία των πληροφοριών που βρίσκονται στην κατοχή ή τον έλεγχό της. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω μιας ποικιλίας πολιτικών, διεργασιών και διαδικασιών προστασίας προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας. Το Fight the Fright χρησιμοποιεί διοικητικές, φυσικές και τεχνικές διασφαλίσεις που προστατεύουν εύλογα και κατάλληλα την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών που συλλέγει, λαμβάνει, αποθηκεύει ή διαβιβάζει. Παρόλα αυτά, καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω του Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής και, ως εκ τούτου, η Fight the Fright δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλειά της. Παρόλο που η Fight the Fright εργάζεται σκληρά για να διασφαλίσει την ακεραιότητα και την ασφάλεια του δικτύου και των συστημάτων της, η Fight the Fright δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα μέτρα ασφαλείας της θα αποτρέψουν τους "χάκερ" ή άλλα μη εξουσιοδοτημένα άτομα από την παράνομη πρόσβαση ή την απόκτηση πληροφοριών.

Εάν η Fight the Fright μάθει για παραβίαση της ασφάλειας που αφορά το αντίγραφο των προσωπικών σας πληροφοριών, η Fight the Fright μπορεί να προσπαθήσει να σας ειδοποιήσει ηλεκτρονικά, ώστε να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα προστασίας. Με τη χρήση της πλατφόρμας Fight the Fright ή την παροχή Προσωπικών Πληροφοριών στο Fight the Fright, συμφωνείτε ότι το Fight the Fright μπορεί να επικοινωνεί μαζί σας ηλεκτρονικά σχετικά με θέματα ασφάλειας, απορρήτου και διοικητικά ζητήματα που αφορούν τη χρήση της πλατφόρμας Fight the Fright. Σε περίπτωση παραβίασης των συστημάτων ασφαλείας, η Fight the Fright μπορεί να δημοσιεύσει μια ειδοποίηση στην αρχική σελίδα του Fight the Fright (www.fight-the-fright.eu) ή σε άλλο σημείο της Πλατφόρμας Fight the Fright και μπορεί να σας στείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζεται με το λογαριασμό σας στο Fight the Fright. Ανάλογα με το πού βρίσκεστε, ενδέχεται να έχετε το νόμιμο δικαίωμα να λάβετε ειδοποίηση για παραβίαση της ασφάλειας, που αφορά τα Προσωπικά σας Δεδομένα, γραπτώς.

Εάν ένα Μέλος πληροφορηθεί για παραβίαση της ασφάλειας που αφορά το αντίγραφο των Προσωπικών σας Πληροφοριών από το εν λόγω Μέλος, το Μέλος μπορεί να προσπαθήσει να σας ειδοποιήσει ηλεκτρονικά, ώστε να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα προστασίας. Με την εγγραφή σας στο μάθημα ενός Μέλους στην Πλατφόρμα Fight the Fright ή με την παροχή Προσωπικών Πληροφοριών στο Μέλος, συμφωνείτε ότι το Μέλος μπορεί να επικοινωνεί μαζί σας ηλεκτρονικά σχετικά με θέματα ασφάλειας, απορρήτου και διοικητικά ζητήματα που αφορούν την εγγραφή και τη συμμετοχή σας στο μάθημα. Σε περίπτωση παραβίασης των συστημάτων ασφαλείας, το μέλος που επηρεάζεται μπορεί να αναρτήσει ειδοποίηση στην πλατφόρμα Fight the Fright ή/και να σας στείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζεται με την εγγραφή σας στο μάθημα του μέλους στην πλατφόρμα Fight the Fright. Ανάλογα με τον τόπο διαμονής σας, ενδέχεται να έχετε το νόμιμο δικαίωμα να λάβετε ειδοποίηση για παραβίαση της ασφάλειας, που αφορά τα Προσωπικά σας Δεδομένα, γραπτώς.


ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα επανεξετάζεται και θα ενημερώνεται κατά καιρούς. Όταν γίνονται αλλαγές, η Πολιτική Απορρήτου θα επισημαίνεται ως "Αναθεωρημένη (ημερομηνία)", υποδεικνύοντας ότι θα πρέπει να διαβάσετε τους νέους όρους, οι οποίοι θα ισχύουν αμέσως μετά την ανάρτηση σε αυτή τη σελίδα, με ενημερωμένη ημερομηνία έναρξης ισχύος. Με την πρόσβαση στην Πλατφόρμα Fight the Fright μετά την πραγματοποίηση οποιασδήποτε αλλαγής, αποδέχεστε την τροποποιημένη Πολιτική Απορρήτου και οποιεσδήποτε αλλαγές περιέχονται σε αυτήν. Σε περίπτωση που δεν έχετε λάβει την ειδοποίηση που αναφέρεται παραπάνω, φροντίστε να επιστρέφετε σε αυτή τη σελίδα ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να διασφαλίσετε την εξοικείωση με την πιο πρόσφατη έκδοση της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.


ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ

Εάν έχετε ανησυχίες σχετικά με το απόρρητο, έχετε αποκαλύψει δεδομένα που θα προτιμούσατε να παραμείνουν απόρρητα ή θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες που διατηρεί η Fight the Fright για εσάς, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@ied.eu.

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων:

Δημήτριος Τσακιρίδης

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dpo@entre.gr

Τηλέφωνο: 6979110820

Μπορείτε επίσης να μας γράψετε στη διεύθυνση: ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Βαλτετσίου & Τριπόλεως, Λάρισα 41336, ΕΛΛΑΔΑ. Εάν το αίτημά σας αφορά ένα Μέλος, η Fight the Fright θα ενημερώσει το αντίστοιχο Μέλος για το αίτημά σας.


ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

Τα cookies είναι μοναδικά αναγνωριστικά συνήθως με τη μορφή μικρών αρχείων δεδομένων που τοποθετούνται στη συσκευή σας και στέλνουν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητά σας στην πλατφόρμα Fight the Fright ή σε μια επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πίσω στην Fight the Fright ή στο εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος που παρέδωσε το cookie. Η Fight the Fright ή τρίτα μέρη ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούν Flash cookies.

Η Πλατφόρμα Fight the Fright αποτελείται από όλο το περιεχόμενο και τις σελίδες που βρίσκονται στο διαδικτυακό τομέα www.fight-the-fright.eu και όλες τις εφαρμογές Fight the Fright για κινητά.

Μέλος είναι κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα ή άλλο κορυφαίο παγκόσμιο ίδρυμα ή οντότητα που παρέχει μαθήματα μέσω της πλατφόρμας Fight the Fright.

Προσωπικές πληροφορίες είναι οι πληροφορίες που σας προσδιορίζουν συγκεκριμένα ή που, σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώρισή σας.

Τεχνολογίες παρακολούθησης είναι τα web beacons, τα clear gifs, τα pixels και παρόμοιες τεχνολογίες που είναι επίσης μοναδικά αναγνωριστικά και χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της διαδικτυακής σας δραστηριότητας, αλλά δεν αποθηκεύονται στη συσκευή σας.

Επαληθευμένο πιστοποιητικό είναι ένα εικονικό πιστοποιητικό που δείχνει ότι έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα ή το πρόγραμμα Fight the Fright και έχετε επαληθεύσει την ταυτότητά σας χρησιμοποιώντας την κάμερα και την αποδεκτή μορφή φωτογραφικής ταυτότητας.