Polityka prywatności i warunki korzystania

Data wejścia w życie: 26 października 2021 r.

iED i każdy członek, który zapewnia kursy za pośrednictwem platformy Fight the Fright, dbają o poufność i bezpieczeństwo informacji użytkownika. Niniejsza polityka prywatności dotyczy informacji, które Fight the Fright zbiera za pośrednictwem Platformy Fight the Fright podczas interakcji z Fight the Fright, z Członkami, z innymi użytkownikami oraz ogólnie z Platformą Fight the Fright. Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (iED) jako jedyny administrator procesu danych w Fight the Fright wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia zgodności z Rozporządzeniem (UE) 2016/679.

Twoje informacje są otrzymywane i przetwarzane przez Fight the Fright zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, gdy rejestrujesz się na konto Fight the Fright lub w inny sposób korzystasz z Platformy Fight the Fright.

Fight the Fright jest wyłącznie i niezależnie odpowiedzialny za własne praktyki prywatności. Żaden członek nie jest odpowiedzialny za praktyki prywatności Fight the Fright.

Jeśli zapiszesz się na kurs oferowany przez Członka za pośrednictwem Platformy Fight the Fright, informacje o Tobie i Twojej aktywności w kursie są otrzymywane i przetwarzane również przez tego Członka, jak opisano w niniejszej Polityce Prywatności.

Każdy Członek jest wyłącznie i niezależnie odpowiedzialny za swoje własne praktyki prywatności. Żaden Członek nie jest odpowiedzialny za praktyki prywatności innego Członka. Fight the Fright nie jest również odpowiedzialny za praktyki prywatności jakiegokolwiek członka.

Jeśli nie akceptujesz warunków niniejszej polityki prywatności, to proszę nie uzyskiwać dostępu, przeglądać lub zarejestrować się na platformie Fight the Fright lub zapisać się na jakiekolwiek kursy. Jeśli zdecydujesz się nie podawać pewnych informacji wymaganych do zapewnienia Ci różnych produktów i usług oferowanych na Platformie Fight the Fright, to możesz nie być w stanie założyć konta użytkownika lub uzyskać tych produktów lub usług.

Wszelkie wersje niniejszej Polityki Prywatności w języku innym niż angielski są podane dla wygody, a użytkownik uznaje i zgadza się, że angielska wersja językowa będzie kontrolować, jeśli wystąpi jakikolwiek konflikt.

Niniejsza Polityka Prywatności jest uporządkowana w następujący sposób:

 • Informacje gromadzone przez Fight the Fright od użytkownika (w tym Dane Osobowe)
 • Pliki cookie i technologie śledzenia na platformie Fight the Fright
 • Jak wykorzystywane są informacje o użytkowniku
 • Jak Twoje dane są udostępniane
 • Jak zarządzać swoimi danymi osobowymi
 • Przechowywanie i bezpieczeństwo
 • Aktualizacje polityki prywatności
 • Informacje kontaktowe
 • Słowniczek

INFORMACJE, KTÓRE ZBIERA OD CIEBIE Fight the Fright (W TYM DANE OSOBOWE)

Fight the Fright bezpośrednio gromadzi informacje, gdy:

 • rejestrujesz się na konto użytkownika Fight the Fright i tworzysz profil użytkownika Fight the Fright;
 • zapisujesz się i uczestniczysz w kursach online;
 • dokonujesz zakupu produktu lub usługi (na przykład Certyfikatów Zweryfikowanych);
 • wysyłasz wiadomości e-mail do Fight the Fright (w tym wiadomości do asystenta ucznia);
 • bierzesz udział w ankietach dla użytkowników; oraz
 • uczestniczysz w forach publicznych, webinariach i innych interaktywnych doświadczeniach na platformie Fight the Fright.

Fight the Fright pośrednio gromadzi również informacje na temat użytkowania platformy Fight the Fright, jak wyjaśniono w poniższej sekcji zatytułowanej "Ciasteczka i technologie śledzące".

Fight the Fright nie zbiera ani nie przechowuje numerów kont finansowych lub identyfikacji wydanej przez jednostkę rządową, pracodawcę lub inne władze. Zamiast tego, jeśli zdecydujesz się dokonać zakupu na Platformie Fight the Fright, na przykład Zweryfikowanego Certyfikatu, zostaniesz skierowany do procesora płatności Fight the Fright i dostawcy usług weryfikacji tożsamości Fight the Fright. Jeśli użytkownik nie chce przesłać wymaganych informacji uwierzytelniających lub płatniczych, wówczas nie będzie mógł uzyskać certyfikatu za pośrednictwem Platformy Fight the Fright.

Fight the Fright wymaga Twoich Danych Osobowych tylko w ograniczonych okolicznościach, gdy:

 • zakładasz konto użytkownika Fight the Fright (imię, nazwa użytkownika, adres e-mail);
 • nabywasz Zweryfikowany Certyfikat (aby sprzedawca zewnętrzny Fight the Fright mógł uwierzytelnić Twoją tożsamość) lub inny produkt lub usługę (aby sprzedawca zewnętrzny Fight the Fright mógł przetworzyć płatność);
 • puczestniczysz w zdalnym nauczaniu lub innych procesach ułatwiających prowadzenie kursu (aby firma zewnętrzna Fight the Fright mogła monitorować i oceniać integralność twoich działań na kursie); lub
 • uzyskać Zweryfikowany Certyfikat (na certyfikacie będzie widniało nazwisko użytkownika).

W zakresie, w jakim Fight the Fright kojarzy informacje gromadzone przez Fight the Fright bezpośrednio lub pośrednio z osobą (na przykład z Tobą), skojarzenie opiera się na danych osobowych w profilu konta.

Użytkownik może dobrowolnie zdecydować się na udostępnienie dodatkowych Danych Osobowych na Platformie Fight the Fright, na przykład:

 • w swoim profilu konta Fight the Fright (i możesz wyświetlić ograniczony lub pełny profil innym użytkownikom Platformy Fight the Fright);
 • przy ubieganiu się o pomoc finansową; lub
 • podczas uczestnictwa w kursie, forum, webinarium lub innych interaktywnych doświadczeniach na platformie Fight the Fright (zauważając, że w niektórych przypadkach informacje te są udostępniane stronie trzeciej, która zapewnia narzędzia lub inną pomoc dla platformy Fight the Fright lub kursu).

Fight the Fright zachęca do zachowania ostrożności przed dobrowolnym udostępnieniem dodatkowych danych osobowych na platformie Fight the Fright. (Jeśli później zdecydujesz się usunąć swoje konto Fight the Fright, usunięcie danych osobowych będzie podlegało procesowi i ograniczeniom opisanym poniżej).

Członkowie nie otrzymują danych osobowych, chyba że i dopóki nie zapiszesz się na kurs. Jeśli zapiszesz się na kurs, członek, który oferuje kurs otrzyma dane osobowe z profilu konta Fight the Fright plus informacje, które Fight the Fright zbiera na temat Twojej aktywności i wydajności w kursie, na który się zapisałeś.


COOKIES I TECHNOLOGIE ŚLEDZENIA NA PLATFORMIE Fight the Fright

Jak wiele firm, Fight the Fright używa plików Cookies i innych wspólnych technologii śledzenia na Platformie Fight the Fright i w komunikacji e-mailowej, aby pomóc Fight the Fright lepiej zrozumieć wykorzystanie i potrzeby Platformy Fight the Fright, obecne i przyszłe produkty i usługi związane z Fight the Fright, oraz jak Fight the Fright i członkowie mogą się udoskonalić. Na przykład:

 • w oparciu o ustawienia plików cookie, Fight the Fright śledzi informacje wskazujące między innymi, które strony Platformy Fight the Fright zostały odwiedzone, w jakiej kolejności zostały odwiedzone, kiedy zostały odwiedzone oraz jakie hiperłącza i inne elementy sterujące interfejsem użytkownika zostały użyte;
 • Fight the Fright może rejestrować adres IP, system operacyjny i oprogramowanie przeglądarki (w tym korzystanie z telefonu komórkowego i typ urządzenia, gdy użytkownik korzysta z natywnych aplikacji mobilnych Fight the Fright), z których korzystano podczas uzyskiwania dostępu do platformy Fight the Fright, a Fight the Fright może być w stanie określić na podstawie adresu IP dostawcę usług internetowych i lokalizację geograficzną punktu połączenia; oraz
 • Fight the Fright może śledzić i zbierać informacje z wiadomości e-mail, które Fight the Fright wysyła do użytkownika, na przykład czy użytkownik otworzył wiadomość lub kliknął na jakiekolwiek linki z wiadomości.

Fight the Fright współpracuje również ze stronami trzecimi, aby pomóc nam śledzić i rozumieć aktywność użytkownika na platformie Fight the Fright, sposób interakcji z mediami społecznościowymi Fight the Fright oraz sposób, w jaki użytkownik znajduje lub może zostać skierowany na platformę Fight the Fright. Członkowie Indywidualni mogą oddzielnie używać Technologii Śledzenia w swoich kursach i komunikacji e-mailowej, aby zrozumieć Twoją aktywność w kursie i jak znajdujesz lub możesz zostać skierowany do kursu na Platformie Fight the Fright.

Fight the Fright i Członkowie używają plików cookie i innych technologii śledzenia w następujących celach:

 • gdy jest to konieczne dla administracji systemu, bezpieczeństwa i integralności, aby zapewnić prawidłowe działanie Platformy Fight the Fright dla użytkownika. Bez tych technologii, Platforma Fight the Fright może nie działać poprawnie;
 • w celu umożliwienia analizy, wydajności i funkcjonalności, aby pomóc Fight the Fright i Członkom zebrać informacje o tym, jak użytkownicy korzystają z platformy Fight the Fright i monitorować wydajność platformy Fight the Fright, a także w celu poprawy doświadczenia użytkownika poprzez rozpoznanie i zapamiętanie, czy użytkownik odwiedził już wcześniej platformę Fight the Fright i czy może mieć jakieś osobiste preferencje; oraz
 • wspieranie marketingu poprzez umożliwienie Fight the Fright i Członkom dostarczania treści odpowiadających zainteresowaniom użytkownika na Platformie Fight the Fright i stronach innych firm w oparciu o sposób interakcji z reklamami lub treścią Fight the Fright lub Członków. Fight the Fright i Członkowie używają "first-party" cookies, co oznacza cookies obsługiwane przez Fight the Fright lub indywidualnego Członka, a także "third-party" cookies, co oznacza cookies obsługiwane przez strony trzecie, które pomagają Fight the Fright i Członkom śledzić te informacje.

Użytkownik ma pewne opcje zarządzania plikami cookie i innymi technologiami śledzenia. Obejmują one:

 • Modyfikacja ustawień przeglądarki: Powinieneś być w stanie kontrolować, jak i czy Twoja przeglądarka internetowa akceptuje Cookies, dostosowując jej ustawienia prywatności i bezpieczeństwa. Funkcja "pomocy" w pasku menu większości przeglądarek powie Ci, jak przestać akceptować nowe Cookies, jak otrzymywać powiadomienia o nowych Cookies i jak wyłączyć istniejące Cookies. Jeśli odrzucisz pliki Cookies firmy Fight the Fright, wiele funkcji i udogodnień strony Fight the Fright może nie działać prawidłowo.
 •  Rezygnacja z niektórych śledzenia i reklamy stron trzecich: Niektóre strony trzecie wykorzystywane przez Fight the Fright lub Członka do plików cookie i technologii śledzenia oferują możliwość rezygnacji z ich śledzenia poprzez zastosowanie procesów opisanych na ich stronach internetowych. Lista niektórych takich stron trzecich jest utrzymywana i dostępna w Centrum Pomocy dla uczniów Fight the Fright i zawiera, dla niektórych, linki do odpowiednich procesów rezygnacji. Ani Fight the Fright, ani żaden z Członków nie jest odpowiedzialny za skuteczność jakichkolwiek opcji rezygnacji stron trzecich.

JAK WYKORZYSTYWANE SĄ TWOJE INFORMACJE

Fight the Fright i Członkowie wykorzystują informacje, w tym dane osobowe, do realizacji następujących celów:

 • Prowadzenie i ulepszanie Platformy Fight the Fright - Obejmuje to tworzenie i ulepszanie funkcji, które wspierają społeczność Fight the Fright i umożliwiają korzystanie z Platformy Fight the Fright w sposób skalowy. Obejmuje to również personalizację Platformy Fight the Fright, dzięki czemu Twoje doświadczenie edukacyjne jest dostosowane do Twoich zainteresowań i potrzeb.
 • Tworzenie, administrowanie, dostarczanie i nauczanie kursów - obejmuje to tworzenie i ulepszanie masowych otwartych kursów online i programów na Fight the Fright. Obejmuje to również personalizację kursów, dzięki czemu doświadczenie edukacyjne jest dostosowane do zainteresowań i potrzeb użytkownika, a także ocenę wyników i przyznawanie certyfikatów.
 • Oferowanie i ulepszanie produktów i usług - Obejmuje to umożliwienie użytkownikowi poruszania się po Platformie Fight the Fright, zapisywania się i uczestniczenia w kursach i programach na Platformie Fight the Fright, efektywnego uczenia się w takich kursach i programach oraz zakupu lub uzyskania produktów i usług na Platformie Fight the Fright, takich jak Zweryfikowane Certyfikaty.
 • Rozwój i utrzymanie bezpieczeństwa i wydajności platformy Fight the Fright - Obejmuje to śledzenie awarii platformy Fight the Fright i tworzenie rozwiązań programowych, wykrywanie naruszeń Kodeksu Honorowego i Warunków Użytkowania oraz monitorowanie użycia, niewłaściwego użycia i potencjalnych nadużyć platformy Fight the Fright.
 • Komunikacja z użytkownikiem - Obejmuje to odpowiadanie na pytania dotyczące kursu i platformy, powiadamianie o kursie i konserwacji platformy Fight the Fright oraz aktualizacjach, marketing dla użytkownika dotyczący oferty kursów, programów, wiadomości oraz powiązanych produktów i usług Fight the Fright lub podmiotów stowarzyszonych Fight the Fright, a także, jak zezwala na to obowiązujące prawo, wysyłanie informacji o produktach lub usługach wybranych partnerów biznesowych, które mogą być dla użytkownika interesujące.
 • Wspieranie badań naukowych, w tym, na przykład, w dziedzinie nauk kognitywnych i edukacji - Obejmuje to współpracę w celu umożliwienia i przeprowadzenia badań na temat tego, jak uczący się mają dostęp do materiałów szkoleniowych online i jak je opanowują, w celu poprawy wyników kursu.
 • Śledzenie wykorzystania platformy Fight the Fright w odniesieniu do celów i misji - Obejmuje to przeprowadzanie analiz w celu oceny dostępu i wydajności w kursach oraz produktach i usługach związanych z kursami, a także zgłaszanie zbiorczych informacji o wykorzystaniu (nie danych osobowych) partnerom biznesowym i odbiorcom zewnętrznym.
 • Wykonywanie, egzekwowanie i przestrzeganie praw i obowiązków prawnych - Obejmuje to odpowiedź na wezwania sądowe, nakazy sądowe lub inne procesy prawne; oraz badanie, zapobieganie lub podejmowanie działań dotyczących nielegalnych działań, podejrzeń o oszustwa, bezpieczeństwa lub problemów technicznych, lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Fight the Fright, członków lub innych, a także w innych przypadkach wymaganych przez obowiązujące prawo.

Fight the Fright lub członek może również uzyskać zgodę na dodatkowe wykorzystanie informacji, w tym danych osobowych, i będzie je wykorzystywać tylko do celów opisanych do Ciebie. Wszelkie wykorzystanie danych osobowych podlega obowiązującemu prawu.


JAK UDOSTĘPNIANE SĄ TWOJE INFORMACJE

Fight the Fright i Członkowie dzielą się informacjami, w tym danymi osobowymi, z osobami trzecimi w następujących celach:

 • Z dostawcami usług, wykonawcami i innymi stronami trzecimi, które pomagają w realizacji zastosowań opisanych powyżej - Fight the Fright wymaga od stron trzecich, aby: (1) przestrzegały niniejszej Polityki Prywatności i obowiązującego prawa; (2) obchodziły się z Danymi Osobowymi w sposób poufny i utrzymywały odpowiednie bezpieczeństwo; oraz (3) używały Danych Osobowych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji odpowiedniego celu (celów). W niektórych przypadkach, Platforma Fight the Fright i poszczególne kursy są zintegrowane z usługami osób trzecich lub zawierają linki do stron internetowych publikowanych przez osoby trzecie, w tym innych dostawców treści, jak również usługodawców. Te strony trzecie są odpowiedzialne za ich własne praktyki prywatności, więc powinieneś zwrócić uwagę za każdym razem, gdy zostaniesz przekierowany na stronę internetową strony trzeciej i upewnić się, że zapoznałeś się z jej polityką prywatności.
 • Z innymi uczniami w kursach, z których korzystasz i z innymi odwiedzającymi platformę Fight the Fright, aby stworzyć interaktywne środowisko nauki, wspierać uczestnictwo w zajęciach i dzielić się informacjami o kursie - Obejmuje to udostępnianie komentarzy, prac kursowych lub innych informacji lub treści, które przesyłasz do części platformy Fight the Fright przeznaczonej do przeglądania przez innych członków klasy lub do komunikacji publicznej. Obejmuje to również zapewnienie możliwości komunikowania się z innymi użytkownikami, którzy mogą mieć podobne zainteresowania lub cele edukacyjne, na przykład polecanie konkretnych partnerów do nauki lub łączenie potencjalnych uczniów-mentorów i mentorów. W takich przypadkach Fight the Fright i każdy Członek, który oferuje kurs, na który się zapisałeś, może wykorzystać wszystkie informacje zebrane o Tobie, aby określić, kto może być zainteresowany komunikacją z Tobą, ale dostarczy innym tylko Twoją nazwę użytkownika (dla jasności, bez ujawniania prawdziwego nazwiska lub adresu e-mail).
 • Z pracodawcami, programami rządowymi, instytucjami lub innymi przedsiębiorstwami, które sponsorują twój udział w kursie dla celów szkoleniowych lub innych celów edukacyjnych - Jeśli podmiot płaci lub w inny sposób sponsoruje twój Zweryfikowany Certyfikat lub udział w kursie, Fight the Fright będzie dzielił się informacjami z podmiotem, jeśli jest to konieczne, aby potwierdzić twój zapis, udział, postęp i status ukończenia kursu.
 • Z podmiotami powiązanymi z Fight the Fright lub Członkiem, lub z następcami w przypadku fuzji, przejęcia lub reorganizacji, do ich użytku zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Fight the Fright lub Członek może również uzyskać zgodę na dodatkowe ujawnienie informacji, w tym danych osobowych, i będzie je udostępniać tylko w sposób opisany dla użytkownika. Ponadto Fight the Fright lub członek może udostępniać publicznie i osobom trzecim, w tym, ale nie tylko, badaczom i partnerom biznesowym, informacje i dane osobowe, które są zdemaskowane lub zagregowane w sposób, który nie identyfikuje użytkownika.


JAK ZARZĄDZAĆ SWOIMI DANYMI OSOBOWYMI

Możesz zarządzać swoimi danymi osobowymi poprzez funkcje ucznia na platformie Fight the Fright i prośby do zespołu wsparcia dla uczniów Fight the Fright. Jeśli żądanie dotyczy informacji kontrolowanych przez członka, wsparcie uczącego się Fight the Fright powiadomi i skoordynuje z odpowiednim członkiem, aby zająć się żądaniem. Fight the Fright zapewni wsparcie w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo (na przykład uczących się w Unii Europejskiej) i szerzej, gdy jest to możliwe, jako uprzejmość w naszym wyłącznym uznaniu. Fight the Fright powiadomi użytkownika w przypadku, gdy Fight the Fright nie będzie w stanie spełnić prośby, która nie jest wymagana prawnie. Podobnie, Członkowie będą zobowiązani do spełnienia żądań tylko w zakresie wymaganym prawnie, ale mogą zdecydować się na spełnienie innych żądań według własnego uznania.

Dostęp do swoich danych osobowych i ich poprawianie

Wiele z twoich danych osobowych jest dostępnych na twoim koncie Fight the Fright. Twoje imię i nazwisko, adres e-mail i inne możliwe do zidentyfikowania informacje o profilu są edytowalne poprzez ustawienia profilu na koncie Fight the Fright, z wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej. Pulpit nawigacyjny konta zawiera listę wszystkich aktualnych i zarchiwizowanych kursów, na które się zapisałeś i zawiera linki do wszelkich Zweryfikowanych Certyfikatów, które mogłeś zdobyć. Pulpit nawigacyjny zawiera również kopie odpowiedzi oraz inne informacje dotyczące uczestnictwa i wyników w kursach. Aby uzyskać dostęp i aktualizować te lub inne informacje, skontaktuj się z działem wsparcia dla uczących się Fight the Fright. Jeśli żądanie dotyczy informacji kontrolowanych przez członka, pomoc techniczna Fight the Fright powiadomi odpowiedniego członka o żądaniu.

Wyjątki:

 • Nazwy użytkownika nie można nigdy zmienić. Jest to ograniczenie systemu Fight the Fright. Ponieważ nazwy użytkowników identyfikują użytkownika w kursach i innych miejscach na platformie Fight the Fright, Fight the Fright zachęca do zachowania dyskrecji przy wyborze nazwy użytkownika.
 • Fight the Fright nie śledzi i nie indeksuje każdego czasu i każdego miejsca na Platformie Fight the Fright, kiedy lub gdzie uczeń może dobrowolnie podać Dane Osobowe, więc ani Fight the Fright ani członkowie nie będą w stanie pomóc w zlokalizowaniu lub zarządzaniu wszystkimi takimi przypadkami. Fight the Fright zachęca do zachowania dyskrecji przed podaniem danych osobowych na Platformie Fight the Fright.

Ograniczenie lub sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

Jeśli chcesz zarządzać wiadomościami e-mail i inną komunikacją do Ciebie, możesz zaktualizować swoje preferencje w pulpicie nawigacyjnym konta Fight the Fright, wykonać kroki opisane w linkach na dole wiadomości e-mail lub skontaktować się z pomocą techniczną Fight the Fright. Można sprzeciwić się lub zażądać, aby Fight the Fright lub członek zaprzestał wykorzystywania danych osobowych do innych celów, kontaktując się z zespołem wsparcia dla uczniów Fight the Fright. Jeśli prośba dotyczy informacji kontrolowanych przez członka, Fight the Fright wsparcie ucznia powiadomi odpowiedniego członka o swojej prośbie. Należy pamiętać, że jeśli zdecydujesz się ograniczyć zdolność Fight the Fright lub członka do przetwarzania danych osobowych, a przetwarzanie jest w inny sposób wymagane do zapewnienia użytkownikowi różnych usług i produktów oferowanych na platformie Fight the Fright, możesz nie być w stanie założyć konta użytkownika Fight the Fright lub zapisać się na kurs, a Fight the Fright lub członek może nie być w stanie zapewnić ci tych usług lub produktów.

Usuwanie konta i danych osobowych

Aby zażądać usunięcia konta Fight the Fright i Danych Osobowych, należy kliknąć przycisk "Usuń moje konto" w ustawieniach konta Fight the Fright. Ponieważ usunięcie w systemie Fight the Fright jest działaniem trwałym i nie może być cofnięte, Fight the Fright może poprosić o ukończenie procesu, który ma na celu potwierdzenie uprawnień do zarządzania kontem Fight the Fright, którego dotyczy żądanie.

W odniesieniu do konta Fight the Fright, Fight the Fright trwale:

 • dezaktywować konto Fight the Fright,
 • usunie aktywny profil,
 • wycofać nazwę użytkownika, oraz
 • usunąć użytkownika z list e-mailowych Fight the Fright.

W odniesieniu do Danych osobowych, Fight the Fright trwale usunie Dane osobowe z profilu konta Fight the Fright z Platformy Fight the Fright.

Jak wspomniano powyżej, w zakresie, w jakim Fight the Fright kojarzy informacje gromadzone przez Fight the Fright bezpośrednio lub pośrednio z osobą (na przykład z Tobą), skojarzenie opiera się na Danych osobowych w profilu konta Fight the Fright. Usuwając Dane Osobowe w profilu konta Fight the Fright, pozostałe informacje o Twojej aktywności na Platformie Fight the Fright nie będą już kojarzone z Tobą, z wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej.

Zmiany te zostaną zastosowane w sklepach z danymi, które są wykorzystywane do działania platformy Fight the Fright, w tym do administrowania kursami przez członków. Jeśli zapisałeś się na jakiekolwiek kursy na platformie Fight the Fright, zespół wsparcia dla uczących się Fight the Fright udostępni Twoją prośbę Członkom, którzy oferowali te kursy.

Wyjątki:

 • Usunięcie nie będzie miało zastosowania do historycznych logów aktywności lub archiwów, chyba że i dopóki te logi i dane naturalnie nie "zestarzeją się" z systemu Fight the Fright.
 • Fight the Fright nie śledzi i nie indeksuje każdego czasu i każdego miejsca na Platformie Fight the Fright, kiedy lub gdzie uczeń może dobrowolnie podać Dane Osobowe, więc ani Fight the Fright ani Członkowie nie będą w stanie pomóc w zlokalizowaniu lub zarządzaniu wszystkimi takimi przypadkami. Fight the Fright zachęca do zachowania dyskrecji przed dobrowolnym udostępnieniem swoich danych osobowych na Platformie Fight the Fright.
 • Fight the Fright będzie archiwizować dane kursu (w sposób i w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo), aby służyć swojej misji umożliwienia badań naukowych w zakresie kognitywistyki i edukacji. Archiwa te są wykorzystywane do tworzenia zaszyfrowanych pakietów danych badawczych dla Członków, a Dane Osobowe nie mogą być usuwane z pakietów danych badawczych przechowywanych przez Członków.
 • Fight the Fright i każdy stosowny Członek nie zawsze może usunąć zapisy poprzednich interakcji i transakcji. Na przykład, zapisy dotyczące poprzednich zakupów na Platformie Fight the Fright muszą być przechowywane dla celów sprawozdawczości finansowej, audytu i zgodności.
 • Fight the Fright i każdy Członek zachowa i wykorzysta Dane Osobowe, jeśli jest to konieczne, aby spełnić swoje zobowiązania prawne, rozstrzygnąć spory, egzekwować swoje umowy, a także w inny sposób dozwolony przez obowiązujące prawo. Przechowywanie danych

Przechowywanie danych

Fight the Fright będzie przechowywać dane osobowe tak długo, jak długo konto jest aktywne lub tak długo, jak jest to potrzebne do świadczenia usług; do utrzymania rejestru transakcji dla celów sprawozdawczości finansowej, audytu i zgodności; oraz do przestrzegania zobowiązań prawnych Fight the Fright, rozwiązywania sporów, egzekwowania swoich umów, a także w inny sposób dozwolony przez obowiązujące prawo. Jeśli zapiszesz się na kurs Członka, taki Członek będzie również przechowywał Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to potrzebne do świadczenia usług; do utrzymania rejestru transakcji dla celów sprawozdawczości finansowej, audytu i zgodności; oraz do wypełniania swoich zobowiązań prawnych, rozwiązywania sporów, egzekwowania swoich umów, a także w inny sposób dozwolony przez obowiązujące prawo. Na żądanie użytkownika, aby Fight the Fright dezaktywował jego konto i usunął informacje, Fight the Fright będzie postępował zgodnie z procesem opisanym powyżej, w tym bez ograniczeń archiwizując dane kursu (w sposób i w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo), aby służyć swojej misji umożliwienia badań naukowych w zakresie kognitywistyki i edukacji. Archiwa te będą wykorzystywane do tworzenia zaszyfrowanych pakietów danych badawczych dla Członków, a każdy taki Członek może również zachować i wykorzystać dane kursu do badań naukowych.


PRZECHOWYWANIE I BEZPIECZEŃSTWO

Fight the Fright przechowuje informacje, w tym dane osobowe, na własnych serwerach, a także na serwerach firm, które Fight the Fright zatrudnia do świadczenia usług. Każdy Członek przechowuje również informacje, w tym Dane Osobowe, na własnych serwerach i/lub na serwerach firm, które Członek wynajmuje do świadczenia usług. W każdym przypadku informacje mogą być przechowywane w Niemczech oraz w innych krajach, w których działa Fight the Fright lub członek, a także w krajach, w których działają dostawcy usług Fight the Fright i każdy członek. Jeśli użytkownik znajduje się w Unii Europejskiej, Szwajcarii lub innych regionach z prawem regulującym gromadzenie i wykorzystywanie danych, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Fight the Fright i każdy Członek może przesyłać, przetwarzać i przechowywać dane osobowe w Niemczech i innych krajach, których prawo dotyczące prywatności może być uważane za mniej rygorystyczne niż prawo obowiązujące w danym regionie.

Fight the Fright kontroluje własną kopię informacji zebranych za pośrednictwem platformy Fight the Fright i posiada program bezpieczeństwa informacji zaprojektowany w celu ochrony informacji w swoim posiadaniu lub kontroli. Odbywa się to poprzez różne polityki prywatności i bezpieczeństwa, procesy i procedury. Fight the Fright używa administracyjnych, fizycznych i technicznych zabezpieczeń, które w rozsądny i odpowiedni sposób chronią poufność, integralność i dostępność informacji, które zbiera, otrzymuje, przechowuje lub przekazuje. Niemniej jednak, żadna metoda transmisji przez Internet, ani metoda elektronicznego przechowywania, nie jest w 100% bezpieczna, dlatego Fight the Fright nie może zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa. Chociaż Fight the Fright ciężko pracuje, aby zapewnić integralność i bezpieczeństwo swojej sieci i systemów, Fight the Fright nie może zagwarantować, że jego środki bezpieczeństwa uniemożliwią "hakerom" lub innym nieupoważnionym osobom nielegalny dostęp lub uzyskanie informacji.

Jeśli Fight the Fright dowie się o naruszeniu bezpieczeństwa związanym z kopią danych osobowych, Fight the Fright może podjąć próbę powiadomienia użytkownika drogą elektroniczną, aby mógł on podjąć odpowiednie kroki ochronne. Korzystając z platformy Fight the Fright lub dostarczając dane osobowe do Fight the Fright, użytkownik wyraża zgodę na komunikację z Fight the Fright drogą elektroniczną w zakresie bezpieczeństwa, prywatności i kwestii administracyjnych związanych z korzystaniem z platformy Fight the Fright. W przypadku naruszenia systemów bezpieczeństwa, Fight the Fright może zamieścić powiadomienie na stronie głównej Fight the Fright (www.fight-the-fright.eu) lub w innym miejscu na Platformie Fight the Fright oraz może wysłać wiadomość e-mail do użytkownika na adres e-mail powiązany z kontem Fight the Fright. W zależności od miejsca, w którym się znajdujesz, możesz mieć prawo do otrzymania powiadomienia o naruszeniu bezpieczeństwa, obejmującego Twoje dane osobowe, w formie pisemnej.

Jeśli Członek dowie się o naruszeniu bezpieczeństwa z wykorzystaniem kopii twoich danych osobowych, Członek może spróbować powiadomić Cię drogą elektroniczną, abyś mógł podjąć odpowiednie kroki ochronne. Zapisując się na kurs Członka na Platformie Fight the Fright lub dostarczając dane osobowe do Członka, zgadzasz się, że Członek może komunikować się z Tobą elektronicznie w zakresie bezpieczeństwa, prywatności i kwestii administracyjnych związanych z zapisaniem się na kurs i uczestnictwem. Jeśli dojdzie do naruszenia systemów bezpieczeństwa, zagrożony Członek może zamieścić powiadomienie na Platformie Fight the Fright i / lub wysłać e-mail do Ciebie na adres e-mail związany z zapisaniem się na kurs Członka na Platformie Fight the Fright. W zależności od miejsca, w którym się znajdujesz, możesz mieć prawo do otrzymania powiadomienia o naruszeniu bezpieczeństwa, obejmującego Twoje dane osobowe, w formie pisemnej.


AKTUALIZACJE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności będzie od czasu do czasu przeglądana i aktualizowana. Kiedy zmiany zostaną wprowadzone, Polityka Prywatności będzie oznaczona jako "Zmieniona (data)", wskazując, że należy zapoznać się z nowymi warunkami, które będą obowiązywać natychmiast po umieszczeniu na tej stronie, z uaktualnioną datą wejścia w życie. Uzyskując dostęp do platformy Fight the Fright po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian, akceptujesz zmienioną Politykę Prywatności i wszelkie zmiany w niej zawarte. W przypadku przeoczenia powiadomienia, o którym mowa powyżej, należy pamiętać o okresowym powracaniu na tę stronę w celu zapoznania się z najbardziej aktualną wersją niniejszej Polityki Prywatności.


DANE KONTAKTOWE

Jeśli masz obawy dotyczące prywatności, ujawniłeś dane, które wolałbyś zachować jako prywatne, lub chcesz uzyskać dostęp do danych osobowych, które Fight the Fright utrzymuje na Twój temat, skontaktuj się z nami pod adresem info@ied.eu.

Inspektor ochrony danych:

Dimitrios Tsakiridis

Email: dpo@entre.gr

Phone.: 6979110820

Możesz również napisać do nas na: ATTN: PRIVACY, Institute of Entrepreneurship Development, Valtetsiou Tripoleos, Larisa 41336, GREECE. Jeśli Twoja prośba dotyczy członka, Fight the Fright powiadomi odpowiedniego członka o Twojej prośbie.


GLOSARIUSZ

Pliki cookie to unikalne identyfikatory, zwykle w postaci małych plików danych umieszczonych na urządzeniu użytkownika, które wysyłają pewne informacje o jego aktywności na Platformie Fight the Fright lub w komunikacji e-mailowej z powrotem do Fight the Fright lub autoryzowanej strony trzeciej, która zaserwowała plik cookie. Fight the Fright lub strony trzecie mogą również używać plików cookie typu Flash.

Platforma Fight the Fright obejmuje wszystkie treści i strony znajdujące się w domenie internetowej www.fight-the-fright.eu oraz wszystkie aplikacje mobilne Fight the Fright.

Członek to każda instytucja edukacyjna lub inna wiodąca globalna instytucja lub podmiot, który zapewnia kursy za pośrednictwem Platformy Fight the F

Dane osobowe to informacje, które konkretnie identyfikują użytkownika lub które w połączeniu z innymi informacjami mogą być wykorzystane do zidentyfikowania użytkownika.

Technologie śledzenia to sygnały nawigacyjne, czyste gify, piksele i podobne technologie, które są również unikalnymi identyfikatorami używanymi do śledzenia Twojej aktywności online, ale nie są przechowywane na Twoim urządzeniu.

Zweryfikowany Certyfikat to wirtualny certyfikat, który pokazuje, że pomyślnie ukończyłeś kurs lub program Fight the Fright i zweryfikowałeś swoją tożsamość za pomocą kamery internetowej i akceptowalnej formy dokumentu tożsamości ze zdjęciem.