Projekt

Projekt

Saznajte više o ciljevima i aktivnostima projekta

CILJEVI PROJEKTA

Cilj projekta FIGHT THE FRIGHT jest:

 • Razviti ključne kompetencije, utječući na privatni i profesionalni život odraslih - kompetencije stranih jezika, međuljudsku komunikaciju, osnaživanje i samopoštovanje.
 • Povećati uvođenje dramskih tehnika u poučavanje ključnih vještina i kompetencija
 • Poboljšati uspješnost učenja kod odraslih polaznika
 • Povećati zapošljivost i poboljšati mogućnosti karijernog razvoja odraslih polaznika
 • Modernizirati ponudu obrazovanja i osposobljavanja za odrasle polaznike, a
  • Povećati sudjelovanje odraslih u učenju
  • Povećati kompetencije nastavnika u obrazovanju odraslih za motiviranje sudionika i pružanje podrške
  • Povećati korištenje otvorenih online portala za provedbu kombiniranog učenja i povećanje fleksibilnosti programa osposobljavanja, podržati samostalno učenje te razmjenu najboljih praksi i iskustava među zaposlenicima u obrazovanju odraslih.
PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Partneri će stvoriti platformu za online učenje otvorenog koda koja će sadržavati aktivnosti, alate i materijale na engleskom jeziku i na nacionalnim jezicima partnera kako bi se podržao pilot-program kurikuluma „Stupite na pozornicu“, usmjeren na razvoj vještina javnog govora na stranom jeziku za pripadnike radno sposobne populacije (pojedince u dobi od 15 do 64 godine) u lokalnim i nacionalnim okvirima.

Aktivnosti, alati i materijali na platformi također će biti dostupni za samostalno usmjereno učenje za svakog građanina koji nije izravno uključen u pilotiranje kurikuluma, a želi razviti interpersonalne i intrapersonalne komunikacijske vještine, vještine pripovijedanja i prezentacije, komunikacijske kompetencije na stranom jeziku (engleski) i/ili usmene komunikacijske vještine u digitalnim okruženjima. Time će se osigurati veća fleksibilnost i širi doseg ciljane publike jer online aktivnosti mogu biti pristupačnije za odrasle učenike - mogu se obrađivati u kraćem vremenu, u bilo kojem trenutku ili na bilo kojem mjestu te se lako mogu ponovno posjetiti. Osim toga, predstavljaju manje formalni način podučavanja i izvođenja nastave za odrasle koji možda nisu zainteresirani za formalni tečaj.

Platforma će također biti otvorenog koda - svi elementi (aktivnosti, materijali, alati) će biti besplatni za korištenje te će ga obrazovne institucije moći integrirati u svoju ponudu za obuku (pod uvjetom da svi primjerci zadržavaju istu licencu kao izvorni materijali).