Training

Fight the Fright Training

MODUŁ 1: Komunikacja werbalna

W ramach Modułu 1: Komunikacja werbalna, uczestnicy kursu rozwiną swoje umiejętności w zakresie aktywnego słuchania, tworzenia wypowiedzi spójnych, logicznych i jasnych, przekonywania do swoich racji, wykorzystania emocjonalnego tonu i logicznej argumentacji.

MODUŁ 2: Komunikacja niewerbalna

W ramach Modułu 2: Komunikacja niewerbalna, uczestniczą nabędą i rozwiną umiejętności związane z postawą ciała, gestami, mimiką twarzy, tonem głosu, tempem mówienia oraz robieniem pauz.

MODUŁ 3: Techniki storytellingu

W ramach Modułu 3: Techniki storytellingu, uczestnicy nabędą i rozwiną umiejętności w następującym zakresie: tworzenie opowieści, interakcje z publicznością, komunikacja niewerbalna, samoświadomość, wyobraźnia.

MODUŁ 4: Efektywne i angażujące przemówienie

W ramach Modułu 4: Efektywne i angażujące przemówienie, uczestnicy poznają najważniejsze aspekty związane z przygotowaniem oraz wygłoszeniem przemówienia. Uczestnicy rozwiną swoje umiejętności w zakresie analizy kontekstu (publiczność, okazja, cele przemówienia, posiadana wiedza), syntezy (wprowadzenie, tekst główny i wnioski) oraz wygłaszania przemówienia (różne metody, język przemówienia).

MODUŁ 5: Strategie przezwyciężania lęku i niepokoju

W ramach Modułu 5: Strategie przezwyciężania lęku i niepokoju, uczestniczy zdobędą oraz rozwiną umiejętności w następującym zakresie: prawidłowe oddychanie, relaksacja, odczuwanie i rozpoznawanie emocji, samoocena, funkcjonowanie umysłu, a także samoakceptacja.

MODUŁ 6: Wideokomunikacja internetowa

W ramach Modułu 6: Wideokomunikacja internetowa, uczestnicy pracują online, aby zobaczyć jakich problemów mogą doświadczyć i jak je rozwiązać, zrozumieć kluczową rolę netykiety i sposobu komunikacji, zidentyfikować własne słowa-wypełniacze (najczęściej używane podczas komunikacji online) podczas wygłaszania zdalnej prezentacji i zaprzestać używania ich.