Rezultaty

Rezultaty

Poznaj rezultaty projektu.

IO1: WEJDŹ NA SCENĘ: PROGRAM NAUCZANIA ROZWIJAJĄCY WYSTĄPIENIA PUBLICZNE W JĘZYKU OBCYM Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK TEATRALNYCH.

Przewodnik dla trenerów testujących Program nauczania (scenariusze lekcji), szczegółowe opisy ćwiczeń (cele, wyniki, procedura, potrzebne zasoby, możliwe warianty i adaptacje) oraz tutoriale wideo - przewodniki i nagrania ćwiczeń. Partnerzy przyjmą podejście oparte na mieszanym uczeniu się (blended learning) - część będzie realizowana osobiście, a część online ( z uwzględnieniem kwestii publicznego występowania online, w rozmowach wideokonferencyjnych). Program ma być opracowany i przetestowany z osobami dorosłymi, które mają lęk przed wystąpieniami publicznymi, co stawia je w sytuacji, w której nie wykonują swojej pracy wystarczająco dobrze i profesjonalnie - łącznie 75 uczestników (osoby dorosłe posiadające znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1) zostanie objętych pilotażem.

Czytaj dalej
IO2: STWÓRZ SCENĘ: PRZEWODNIK DLA OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ EDUKACJĄ DOROSŁYCH DOTYCZĄCY WYKORZYSTANIA TECHNIK TEATRALNYCH W NAUCZANIU I UCZENIU SIĘ

W celu przeprowadzenia programu pilotażowego w profesjonalny i odpowiedni sposób, aby osiągnąć jak największy sukces i zadowolenie dorosłych, którzy na co dzień zmagają się z tymi wszystkimi problemami i strachami, zostanie opracowany podręcznik dla tutorów jako część IO2. Podręcznik ten będzie przekazany podczas zajęć C1, gdzie 2 edukatorów dorosłych/profesjonalistów z każdego kraju partnerskiego zostanie przeszkolonych, żeby mogli wdrożyć program pilotażowy IO1 wśród uczestników. - Come Online: Online Platform for Developing Public Speaking Skills - platforma zostanie opracowana jako miejsce, gdzie uczestnicy, którzy wezmą udział w programie pilotażowym, wszystkie zainteresowane instytucje, partnerzy stowarzyszeni, interesariusze i inni użytkownicy końcowi będą mogli korzystać z opracowanych zasobów do nauki online i wszystkich innych opracowanych materiałów. Wszystkie opracowane materiały i zasoby będą dostępne do dalszego wykorzystania, nawet po zakończeniu projektu, a także zostaną przetłumaczone na każdy język partnerski.

Już wkrótce…
IO3: WEJDŹ DO STREFY ONLINE: PLATFORMA INTERNETOWA DO ROZWIJANIA UMIEJĘTNOŚCI WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH

Platforma zostanie stworzona jako miejsce, gdzie uczestnicy programu pilotażowego, wszystkie zainteresowane instytucje, partnerzy stowarzyszeni, interesariusze i inni użytkownicy końcowi będą mogli korzystać z opracowanych zasobów do nauki online i wszystkich innych opracowanych materiałów. Wszystkie opracowane materiały i zasoby będą dostępne do dalszego wykorzystania, nawet po zakończeniu projektu, oraz zostaną przetłumaczone na każdy język partnerski.

Czytaj dalej