Projekt FIGHT THE FRIGHT proponuje innowacyjne podejście, które wykorzystuje sztuki sceniczne, w tym dramę i opowiadanie historii, aby stworzyć zestaw innowacyjnych zasobów edukacyjnych w celu rozwijania kluczowych umiejętności przekrojowych dla dorosłych.

W kontekście pedagogicznym sztuki sceniczne, takie jak narracja i drama w nauczaniu języka w celu pokonania barier w wystąpieniach publicznych, są obecnie uważane za odpowiednie techniki budowania umiejętności krytycznych.

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe, partnerzy uważają, że potrzebne są nowe podejścia w próbie rozwiązania tych problemów za pomocą nowych materiałów i zasobów opracowanych w ramach tego projektu:


WEJDŹ NA SCENĘ(IO1)

Program nauczania rozwijający wystąpienia publiczne w języku obcym z wykorzystaniem technik dramowych. 

USTAWIANIE SCENERII(IO2)

Przewodnik dla osób zajmujących się edukacją dorosłych dotyczący wykorzystania technik dramowych w nauczaniu i uczeniu się.

COME ONLINE(IO3)

Platforma internetowa do rozwijania umiejętności wystąpień publicznych.


Ponieważ istnieją wyraźne dowody na to, że kształcenie dorosłych w swojej obecnej formie nie jest atrakcyjne dla większości dorosłych, projekt FIGHT THE FRIGHT znacząco przyczyni się do zaprojektowania proponowanych zasobów edukacyjnych, możliwości uczenia się i różnych działań edukacyjnych. Dzięki ekspertyzie partnerów w zakresie kształcenia i szkolenia dorosłych, wszystkie proponowane działania mogą być wykorzystane do zilustrowania, które usługi mogłyby być wzorowane na innych państwach członkowskich UE. Potencjalna wymiana najlepszych praktyk może być znaczącą wartością dodaną wynikającą z projektu.

Dowiedz się więcej o celach & działania projektu!

Dowiedz się więcej!
Fight the Fright Training

MODUŁ 1: Komunikacja werbalna

W ramach Modułu 1: Komunikacja werbalna, uczestnicy kursu rozwiną swoje umiejętności w zakresie aktywnego słuchania, tworzenia wypowiedzi spójnych, logicznych i jasnych, przekonywania do swoich racji, wykorzystania emocjonalnego tonu i logicznej argumentacji.

MODUŁ 2: Komunikacja niewerbalna

W ramach Modułu 2: Komunikacja niewerbalna, uczestniczą nabędą i rozwiną umiejętności związane z postawą ciała, gestami, mimiką twarzy, tonem głosu, tempem mówienia oraz robieniem pauz.

MODUŁ 3: Techniki storytellingu

W ramach Modułu 3: Techniki storytellingu, uczestnicy nabędą i rozwiną umiejętności w następującym zakresie: tworzenie opowieści, interakcje z publicznością, komunikacja niewerbalna, samoświadomość, wyobraźnia.

MODUŁ 4: Efektywne i angażujące przemówienie

W ramach Modułu 4: Efektywne i angażujące przemówienie, uczestnicy poznają najważniejsze aspekty związane z przygotowaniem oraz wygłoszeniem przemówienia. Uczestnicy rozwiną swoje umiejętności w zakresie analizy kontekstu (publiczność, okazja, cele przemówienia, posiadana wiedza), syntezy (wprowadzenie, tekst główny i wnioski) oraz wygłaszania przemówienia (różne metody, język przemówienia).

MODUŁ 5: Strategie przezwyciężania lęku i niepokoju

W ramach Modułu 5: Strategie przezwyciężania lęku i niepokoju, uczestniczy zdobędą oraz rozwiną umiejętności w następującym zakresie: prawidłowe oddychanie, relaksacja, odczuwanie i rozpoznawanie emocji, samoocena, funkcjonowanie umysłu, a także samoakceptacja.

MODUŁ 6: Wideokomunikacja internetowa

W ramach Modułu 6: Wideokomunikacja internetowa, uczestnicy pracują online, aby zobaczyć jakich problemów mogą doświadczyć i jak je rozwiązać, zrozumieć kluczową rolę netykiety i sposobu komunikacji, zidentyfikować własne słowa-wypełniacze (najczęściej używane podczas komunikacji online) podczas wygłaszania zdalnej prezentacji i zaprzestać używania ich.